Menu
Up

Школски извештаји и планови рада

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021

 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН за период од 2018 до 2023. године

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2023. ГОДИНА
Прилог 3: ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020
Извештај о раду средње стручне школе за 2018/19
Извештај ГПР за 2018/19
Извештај директора за 2018/20
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2019/20
ПРИЛОГ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ПРИЛОГ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2017 - 2022. ГОДИНА
Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за Развојни план у школској 2015/16. години
Акциони план за реализацију Развојног плана 2016-2017.
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top