Menu
Up

Скрипте и разна упутства

Предлог образаца заприпреме, оперативне и глобалне планове

Образац за подношење полугодишњег и годишњег рада установе

Смернице за израду полугодишњег и годишњег извештаја о раду установе

ДОДАТАК: Упутство за упознавање основа коришћења електронског дневника за одељенске старешине.

Упутство за коришћење - ДОДАТАК ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

Упутство за упознавање основа коришћења електронског дневника за све наставнике школе.

Упутство за коришћење ЕС-Дневника за наставнике

Инклузија- Упутства за израду ИОП-а и примену индивидуализације

Јелена Нешић, ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Инклузија - Уппутства за израду ИОП-а и примену индивидуализације
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top