Menu
Up

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању
zakon16-11-17.pdf
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
323.80 kB
Date:
16 новембар 2017
Downloads:
58 x

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013 и 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона

Члан 1.

Овим законом уређује се средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања, и то: обављање делатности средњег образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе, штрајк запослених, као и друга питања од значаја за средње образовање и васпитање.

Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top