Menu
Up

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У Политехничкој школи

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У Политехничкој школи
pravilnik o sistematizaciji 2018.docx
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
File Size:
73.40 kB
Date:
08 јун 2018
Downloads:
49 x

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), члана  24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 30. став 1. Закона о запосленима у јавним службама, („Службени гласник РС“ бр.113/2017) и члана 70. став 3. тачка 16. Статута Политехничке школе (у даљем тексту: Школа), а у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Kаталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 6/2018) а уз претходно сагласност Школског одбора, директор Школе, дана __.03. 2018. године донео је

 
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top