Menu
Up

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 9/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 9/2016
poziv za podnosenje ponuda.doc
File Size:
34.50 kB
Date:
13 JULY 2016
Downloads:
14 x

Политехничка школа, Крагујевац позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је  услуга - извођење екскурзија ученика Политехничке школе Крагујевац  у школској 2016/2017. години – ЈН бр. 9/2016,  обликована по партијама

 
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top