Menu
Up

Позиви јавне набавке

Јавна набавка мале вредности - набавка комуникацијске опреме Јн.број 8 /20
Јавна набавка мале вредности - набавка комуникацијске опреме Јн.број 8 /20
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Предмет јавне набавке је услуга - извођење екскурзија ученика Политехничке школе Крагујевац
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку услуге организације путовања – екскурзије ученика Политехничке школе
Одлука о додели уговора - набавка књига за одличне и награђене ученике основних и средњих школа
Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал по партијама
Одлука о додели уговора - нови тонери

Предмет јавне набавке: набавка два половна возила– ЈН бр. 11/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 11/16
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ДВА ПОЛОВНА ВОЗИЛА ЈН број 11/2016
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 11/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Jавна набавка мале вредности услуге:

- услуга осигурања ученика за шк. 2016/2017. годину ПАРТИЈА 1

- услуга осигурања запослених ПАРТИЈА 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ЈАВНА НАБАВКА БР. 11/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавка рачунарске опреме јавна набавка мале вредности  ЈН бр. 10/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА БР. 10/16

Политехничка школа, Крагујевац позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.

Набавка рачунарске опреме (30200000)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Политехничка школа, Крагујевац позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је  услуга - извођење екскурзија ученика Политехничке школе Крагујевац  у школској 2016/2017. години – ЈН бр. 9/2016,  обликована по партијама

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 9/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуге организације путовања – екскурзије ученика Политехничке школе ЈН бр. 9/16

ЈАВНА НАБАВКА БР. 9/16‚- набавка услуге извођења екскурзије ученика

Предмет јавне набавке број 6:Услуга телефони-фиксни (назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 64211000)

Одлука о додели уговора за услугу фиксни телефони

Предмет јавне набавкеброј5: Средства за хигијену;(ОРН:  39830000, 39831000, 39831300, 39831600, 39832000, 33700000),

Одлука о додели уговора - средства за хигијену

Предмет јавне набавке број 4 : Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас (назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 09132000,09134200,09133000);

Одлука о додели уговора - гориво
Централизована набавка канцеларијског материјала - Пета партија
Централизована набавка канцеларијског материјала - Четврта партија
 
 
Powered by Phoca Download
Go to top