Menu
Up

Школски извештаји и планови рада

ПРИЛОГ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ПРИЛОГ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2017 - 2022. ГОДИНА
Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за Развојни план у школској 2015/16. години
Акциони план за реализацију Развојног плана 2016-2017.
Извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. годину
ПРИЛОГ 3 ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
Годишњи план рада школе за школску 2015/16. годину
Извештај о раду Директора за 2014/15. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/16. годину
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН - Акциони план за школску 2015/2016. годину
Извештај о реализацији Развојног плана за школску 2014-2015. годину
 
 
Powered by Phoca Download

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top