Menu

Седница Школског одбора

На седници Школског одбора одржаној у петак, 25. јануара 2013. године једногласно су усвојени: Извештај о годишњем попису школског инвентара, Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, Полугодишњи извештај о раду директора школе, Полугодишњи извештај о реализацији Акционог плана за школску 2012/13. годину за реализацију Развојног плана школе и Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта школске 2012/13. године.  Директор школе је поднео и кратак извештај о актуелним дешавањима у школи.

Пријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top