Menu

Изјашњавање о моделу наставе у шк. 2020/21. години

Изјашњавање о моделу наставе у шк. 2020/21. години

 

Ја _______________, отац / мајка ученика _______________ одељење_____, желим да моје дете  од школске 2020/21. године, похађа  онлајн наставу.

                                                                                                              Родитељ

                                                                                                        ______________

 

 

Напомена: Писмено изјашњавање донети у школу до петка, 21.8.2020. године. Уколико се родитељ до наведеног датума не изјасни за онлајн наставу , сматраћемо да ће ученик  похађати наставу у школи.

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription