Menu

Распоред испита у јулском року школске 2019/2020. године

Распоред испитау јулском року школске 2019/2020. године

Аутоматизација производње и ФПС                                                                                 19.06.у 900

1.       Јовановић Јанко – 4 ТКУ

Биологија                                                                                                                                    17.06.у 900

1.       Ковачевић Анђела – 1 ТДС

2.       Рицхтер Јована – 1 МТКК

Безбедност саобраћаја                                                                                                        16.06.у 1030

1.       Јаковљевић Богољуб 3- ВМВ

2.       Милутиновић Никола – 3 ВМВ

3.       Станојевић Вељко – 3 ТДС

Грађанско васпитање                                                                                                             15.06.у 900

1.       Милосављевић Драгана – 2 ТДС

2.       Михаиловић Милош -4 МТКК

3.       Мићовић Милена 4 ТДС

4.       Јовичић Љубица – 4 ТДС

Гараже, сервиси и паркиралишта                                                                                      17.06.у 900

1.       Витаковић Стефан 4 – ТДС

2.       Мићовић Милена 4 ТДС

Географија                                                                                                                                   17.06.у 900

1.       Рицхтер Јована – 1 МТКК

Екологија и заштита животне средине                                                                         17.06.у 900

1.       Митић Стефан – 1 ВМВ

Електротехника и електроника                                                                                     15.06.у 1000

2.       Шћекић Дејан 2 – алатничар

Енглески језик                                                                                                                            16.06.у 900

1.       Мићовић Милена 4 ТДС

2.       Рицхтер Јована – 1 МТКК

 

 

 

Економика и организација саобраћаја                                                                              18.06.у 900

1.       Мићовић Милена 4 ТДС

Историја                                                                                                                                     15.06.у 900

1.       Ковачевић Анђела – 1 ТДС

Конструисање                                                                                                                         22.06.у 900

1.       Михаиловић Милош -4 МТКК

Музичка уметност                                                                                                              23.06.у 900

1.       Петровић Вељко – 2 ОМО

Математика 1 и 3                                                                                                               23.06.у 900

1.       Ћирковић Милан – аутомеханичар

2.       Марковић Бранкица – 3 ТДС

3.       Нешић Стамена – 1 столар

Математика 2 и 4                                                                                                               23.06.у 900

1.       Јанковић Аника –  4 Тут

2.       Милосављевић Драгана – 2 ТДС

3.       Витаковић Стефан 4 – ТДС

4.       Петровић Милован – 2 ТДС

5.       Јовичић Љубица – 4 ТДС

Машински материјали                                                                                                         18.06.у 900

1.       Ковачевић Анђела – 1 ТДС

Механика                                                                                                                                  15.06.у 1000

1.       Рицхтер Јована – 1 МТКК

Машински елементи                                                                                                             22.06.у 900

1.       Перовић Павле 3- РОБ

2.       Пауновић Ивана – 2 ОМО

3.       Петровић Вељко – 2 ОМО

4.       Ћурчић Славољуб -3 бравар

5.       Миленковић Александар -  3 бравар

6.       Петровић Мирослав 3- бравар

Машински елементи  и конструкције                                                                              22.06.у 900

7.       Шћекић Дејан 2 - алатничар

Моторна возила                                                                                                                       18.06.у 900

1.       Јаковљевић Богољуб 3- ВМВ

2.       Новаковић Бранко -  2 вмв

Мотори и моторна возила                                                                                                 18.06.у 900

1.       Станојевић Вељко – 3 ТДС

Машине и уређаји                                                                                                                   17.06.у 900

1.       Живановић Неда 1– ТФОД

Машинска обрада на НУ машинама                                                                               19.06.у 900

1.       Бекчић Александра – 3 омо

Машинска обрада на конвенционалним машинама                                                 19.06.у 900

1.       Петровић Вељко – 2 ОМО

2.       Пауновић Ивана – 2 ОМО

Организација рада                                                                                                                  16.06.у 900

1.       Јовановић Јанко – 4 ТКУ

2.       Ћурчић Славољуб -3 бравар

3.       Миленковић Александар -  3 бравар

4.       Петровић Мирослав 3- бравар

Основи саобраћајне психологије                                                                                        15.06.у 900

1.       Новаковић Бранко -  2 вмв

Отпорност материјала                                                                                                      17.06.у 900

2.       Шћекић Дејан 2 – алатничар

 

Организација превоза                                                                                                             18.06.у 900

1.       Станојевић Вељко – 3 ТДС

2.       Рашковић Немања – 4 тдс

Основи путева и улица                                                                                                          16.06.у 900

1.       Станојевић Вељко – 3 ТДС

Програмирање и програмски језици                                                                                  23.06.у 900

1.       Перовић Павле 3- РОБ

Прописи у друмском саобраћају                                                                                        16.06.у 1030

1.       Новаковић Бранко -  2 вмв

Програмирање за КУ машине                                                                                              18.06.у 900

1.       Јовановић Јанко – 4 ТКУ

Предузетништво – саобарћај                                                                                           18.06.у 900

1.       Јаковљевић Богољуб 3- ВМВ

Предузетништвомашинство                                                                                        15.06.у 900

1.       Бекчић Александра – 3 омо

Практична настава –саобраћај                                                                                        19.06.у 900

1.       Јаковљевић Богољуб 3- ВМВ

2.       Милосављевић Драгана – 2 ТДС

3.       Петровић Милован – 2 ТДС

4.       Станојевић Вељко – 3 ТДС

5.       Марковић Бранкица – 3 ТДС

6.       Рашковић Немања – 4 тдс

7.       Јовичић Љубица – 4 ТДС

Практична настава – машинство                                                                                  19.06.у 900

1.       Ћурчић Славољуб -3 бравар

2.       Миловановић Филип – 3 заваривач

3.       Миленковић Александар -  3 бравар

4.       Петровић Мирослав 3- бравар

5.       Шћекић Дејан 2 - алатничар

Регулисање саобраћаја                                                                                                        16.06.у 1030

1.       Витаковић Стефан 4 – ТДС

Српски језик икњижевност                                                                                                 15.06.у 900

1.       Јовановић Јанко – 4 ТКУ

2.       Петровић Вељко – 2 ОМО

3.       Рашковић Немања – 4 тдс

Социологија са правима грађана                                                                                        17.06.у 900

1.       Петровић Вељко – 2 ОМО

Саобраћајна инфраструктура                                                                                            17.06.у 900

1.       Милосављевић Драгана – 2 ТДС

Саобраћани системи                                                                                                            16.06.у 1030

1.       Митић Стефан – 1 ВМВ

2.       Ковачевић Анђела – 1 ТДС

Технологија образовног профила                                                                                      18.06.у 800

1.       Ћурчић Славољуб -3 бравар

2.       Миловановић Филип – 3 заваривач

3.       Миленковић Александар -  3 бравар

4.       Петровић Мирослав 3- бравар

Технологија машинске обраде на НУ машинама                                                        22.06.у 900

1.       Бекчић Александра – 3 омо

Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама                          18.06.у 900

1.       Пауновић Ивана – 2 ОМО

2.       Петровић Вељко – 2 ОМО

3.       Бекчић Александра – 3 омо

Техничка физика                                                                                                                     16.06.у 900

1.       Петровић Вељко – 2 ОМО

Техничко цртање                                                                                                                  16.06.у 900

1.       Живановић Неда 1– ТФОД

Техничка механика  са механизмима                                                                           15.06.у 1000

1.       Перовић Павле 3-ТР

Технолошки поступци                                                                                                         22.06.у 900

1.       Перовић Павле 3- РОБ

2.       Шћекић Дејан 2 – алатничар

Технологија обраде                                                                                                             16.06.у 900

1.       Шћекић Дејан 2 – алатничар

Терет у транспорту                                                                                                         17.06.у 1000

1.       Петровић Милован – 2 ТДС

Устав и права грађана                                                                                                       17.06.у 900

1.       Јовичић Љубица – 4 ТДС

Филозофија                                                                                                                              17.06.у 900

1.       Јовановић Јанко – 4 ТКУ

2.       Рашковић Немања – 4 тдс

Физика                                                                                                                                       16.06.у 900

1.       Нешић Стамена – 1 столар

Физичко васпитање                                                                                                             16.06.у 900

1.       Јовичић Љубица – 4 ТДС

Француски језик                                                                                                                    16.06.у 900

1.       Тодоровић Бранко- столар

Хемија                                                                                                                                      19.06.у 900

1.       Ковачевић Анђела – 1 ТДС


 

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription