Menu

Обука

Координатор неформалне групе је имао узбудљјиву обуку и учење за реализацију предвиђених активности. Циљеви обуке су били :

• да представи програм “Млади су закон”,

• да се представници упознају са својим вршњацима из других делова земље, да размене искуства и стекну више самопоздања за реализацију својих акција

• да отвори теме комуникације и рада у тиму, решавања конфликата и проблема који могу настати

• да осмисле како организовати групу и посао, како поделити задатке и шта су све задаци, како проценити шта је све потребно за реализацију, како укључити заједницу, како проценити ризике, како промовисати пројекат, како извештавати о њему итд.

Go to top