Menu

Техничар за обликовање намештаја и енетеријера

Уовом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред  предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета. Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова. Предвиђено је да свршени ученици овог занимања нађу себи место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера. Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким тако и на факултетима ликовне уметности.

Go to top