Menu

Техничар за пејзажну архитектуру

Образовни профил мењен је креативним ученицима наклоњеним природи, Техничар за пејзажну архитектуру нацртању, обликовању екстеријера и природних елемната у ентеријеру. Током четворогодишње наставе ученици се потпуно оспособљавају да:
• Самостално учествују у пројектовању зелених површина
приватна дворишта, паркови, тргови, шеталишта, простори за
рекреацију, при чему врше адекватан избор биљних врста
• Изводе комплетне радове приликом подизања зелених површина
• Самостално израђују цветне аранжмане
• Самостално организују производњу садног материјала
• Учесвују у планирању и уређењу предела
Стручњаци овог профила запошљавају се у грађевинским и пројектанстким предузећима, расадницима, комуналним организацијама, националним и јавним парковима, и ботаничким баштама. По завршетку средње школе наши матуранти су оспособљени за упис многих факултета као што су смерови на биотехничким, техничким и уметничким факултетима.

Go to top