Menu

Столар

Занимање столар омогућава осамостаљивање ученика за обављање свих активности усмерених на спровођење различитих производних поступака. Школа је опремљена модерном радионицом за практични рад где се ученици укључују у производњу по свим фазама, као што су: обрада масива, обрада плочастих материјала, обрада фурнира, окивање, површинска обрада, монтажа и обрада на савременом обрадном центру. Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик моzже уз стечено знање и вештине самостално да изради разне типове столица, столова, врата, прозора, степеништа, ормара, кревета, зидних, подних и плафонских облога, као и производа дрвне галантерије и сл.

Go to top