Menu

Индустријски механичар

Образовни профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији.
Уз подршку Владе Савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.
Школовање у профилу индустријски механичар одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања.
Део школовања будућих индустријских механичара одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом.
Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.
Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном радном месту и слично.
Комбиновањем знања која стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанијама ученици/це се на прави
начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА УЧЕНИК/ЦА ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ДА:
• Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина
• Прати рад индустријских машина
• Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина

Go to top