Menu

Оператер машинске обраде

Уколико желите да што пре дођете до посла, a интересује вас машинство, препоручујемо вам образовни профил.
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ, исходи образовања
• припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама
(струг, глодалица, бушилица, брусилица)
• припрема и израда делова на CNC машинама (компјутерски управљане машине)
• самостално управљање конвенционалним и CNC машинама
• самостална организација радног места
• самостално мерење и контролисање
• изратка у производном процесу
• самостална примена мера заштите и безбедности на раду
• развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења
Образовни профил је креиран у оквиру реформе средњег стручног образовања према Европским стандардима на модуларном принципу реализације наставних садржаја. Дата je предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу
(I разред -један дан, II разред - два дана и III разред - три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања.
Школа поседује радионицу за реализацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, a у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи, стругари
или брусачи, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама
(CNC струг, CNC глодалица или CNC брусилица).
ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛИМ?
Машинска производња, Фабрика алата, Процесна техника...
Самостална радионица, Фирме у окружењу, Метал системи,
Процесна опрема, Унион алати, Милановић инжењеринг, Застава оружје, СЦГМ

Go to top