Menu

Механичар моторних возила

Школовање у профилу одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих механичара моторних возила одвија се ушколи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у компанији реализује
се уз употребу савремене технологије, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА ПО ОВОМ МОДЕЛУ
• Интезивна сарадња школе и компанија
• Квалитетна пракса у компанијама и аутосервисима
• Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ
ВОЗИЛА ЋЕ БИТИ ОБУЧЕН ДА :

• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном
возилу механичким путем
• Дијагностицира и отклања неисправности на моторном
возилу
уз помоћ дијагностичког уређаја
• Сервисира возила у експлоатацији
• Врши контролу исправности моторних возила

Go to top