Menu

МОСТ МАТЕМАТИКЕ - Школско такмичење из математике

У Политехничкој школи је 21.1.2109.године оджано школско такмичење из математике. Одвијало се у више кругова, и  то

1.Математичке питалице

2.Геометријски изазов

3.Пројекат(овогодишња тема је САТ)

4.Математички букет-асоцијације

Пријављено је 6.тимова ,од којих је 4.тима учествовало у финалном делу такмичења.

-Математичке питалице су биле базиране на школском градиву уз конкретну проблематику и решавање примера у временском ограничењу.

-Геометријски клип им је презентовао математичке облике и нове видове перцепције геометријских појмова.  Ученици ссу лако солвирали апрстрактне геометријке задатке.

-Пројекат су представљали ученици представљајући сатове-часовникекористећи знања из математике,физике,информатике. Бодовано је коришћење софтверских алата,математичких појмова,презентација и иновација.

-Математичке асоцијације су ученици са успехом решавали,кроз игру и тимски рад.

Техничку подршку је пружио Небојша Стевановић,професор информатике. Педагошко-психолошка служба,коју је представљала Оливера Првић Ерац, професор психологије, је испаратила све активности ученика.

Реализатори: Ивана Радовић, Наташа Цветић, професорке математике

Одржано: 21.1.2019.године

Go to top