Menu

Почетак реализације пројекта ''Регионални центар компетенција - међународна сарадња Србија - Словенија''

У јуну 2017. године почеће са реализацијом пројекат ''Регионални центар компетенција -међународна сарадња Србија - Словенија''. Овај пројекат финансира seод средстава које обезбеђује програм  Еразмус+ а припада групи пројеката КА1 – Мобилност у области стручног образовања и обука. Ерасмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадању у три области: образовање, мали и спорт.

Циљ пројекта је да се у оквиру Политехничке школе покрене отворање Регионалног центара компетенција по узору на Регионални центар компетенција у Велењу.

Go to top