Menu

Бравар заваривач

  Влада Републике Србије и Влада Репу-блике Немачке посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја кренула je у реализацију новог пројекта подршке занатско-техничком образовању уз помоћ немачке владине организације ГИЗ. Циљ пројекта je да се одговори на захтеве тржишта рада оспособе мотивисани и заинтересовани млади бравари-заваривачи за будући посао у предузећима и компанијама које се баве израдом машинских и грађевинских конструкција за домаће и инострано тржиште.

По завршетку школовања БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ће знати и умети да врши израду машинских  браварских конструкција, да израђује, монтира и одржава грађевинску столарију и галантерију, врши заваривање машинско браварских и грађевинских конструкција (челичне, алуминијумске и ПВЦ) уградња и одржавање. Ha крају школовања полагаће атест за једну од врста заваривања. Могућност покретања сопственог бизниса –предузећа за пружање услуга заваривања, израде  машинско браварских и грађевинских конструкција. Могућност даљег школовања (специјализације, доквалификације, струковне школе).
Уписом за занимање бравар-заваривач добија се могућност за:
1. стипендирање ученика тoкoм школске године
2. обављање праксе у престижним компанијама: Фиат Аутомобили Србија, Војна 
фабрика, Милановић инжењеринг, Сунце Маринковић, Wаскег Neuson, Unior Components, Magneti Marelli, РАПП Застава, Енергетика, AlfaTechnics
3. обезбеђен превоз ученика
4. обезбеђен смештај за ученике (са пребивалиштем ван Крагујевца;
5. обезбеђени уџбеници
6. посао у току летњег распуста уз финансијску надокнаду
7. топли оброк за ученике који су на пракси
8. велику шансу за запослење
Go to top