Menu

Машинство и обрада метала

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профили у редовном школовању

Образовни профили у трогодишњем трајању

Смер Број ученика

Оператер машинске обраде SUKG SE 3D50S

30

Бравар заваривач SUKG SE 3D22S

30
Аутомеханичар SUKG SE 3D20S 30

Образовни профили у четворогодишњем трајању 

Смер Број ученика

Техничар за компјутерско управљање 
SUKG SE 4D13S

60

Машински техничар за компјутерско конструисање SUKG SE 4D06S 

30

Техничар за роботику SUKG SE 4D17S

30

Машински техничар за репаратуру
SUKG SE 4D55S

30

Машински техничар моторних возила
SUKG SE 4D08S

30

 

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top