Menu

Машинство и обрада метала

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профили у редовном школовању

Образовни профили у трогодишњем трајању

Смер Број ученика

Оператер машинске обраде  SUKG SE 3D50S

30

Бравар заваривач   дуално  SUKG SE 3D22S

45
Механичар моторних возила  дуално  SUKG SE 3D82S 30
Индустријски механичар дуално SUKG SE 3D23S 15

Образовни профили у четворогодишњем трајању 

Смер Број ученика

Техничар за компјутерско управљање CNC машина
SUKG SE 4D03S

30
Техничар за компјутерско управљање CNC машина дуално SUKG SE 4D93S 30

Машински техничар за компјутерско конструисање  SUKG SE 4D06S

30

Техничар за роботику SUKG SE 4D17S

30

Машински техничар моторних возила
SUKG SE 4D08S

30

 

Go to top