Menu

Семинар "Индивидуализација у настави"

12.2.2016. год. одржан је округли сто на тему "ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА у настави "
Округли сто је отворила (пригодном презентацијом о овој теми) и водила Јелена Нешић, психолог школе.
Индивидуализација наставе, као један од дидактичких принципа, дефинисана је у Педагошкој енциклопедији: "Компатибилна и комплементарна са диференцијацијом, индивидуализација наставе је дидактички принцип који обавезује школу и наставника да наставне циљеве, садржаје, методе, односе и помоћ у настави прилагођавају ученику, да откривају, уважавају и развијају научно признате разлике међу ученицима и да настоје да групно поучавање и учење што више индивидуализују и персонализују, да ученику омогуће релативно самостално и самоиницијативно учење, усклађено са друштвеним и општим задацима наставе, да подстичу сопствено стваралачко мишљење ученика и признају оригиналност његове личности, да потпомажу његове хобије, жеље и потребе иако оне немају општи значај".

Go to top