Menu

Предавање о поремећајима школских способности

У четвртак , 5.11.2015.године у оганизацији Тима за стручно усавршавање  Политехничке школе, одржано је предавање стручних лица из школе „ Вукашин Марковић“. Предавање су одржале :  Др. Гордана Јовановић – олигофренолог, координатор за додатну подршку, Биљана Павић – дефектолог на терену  и Вукица Јеленић – олигофренолог, координатор за инклузивну подршку.

Тема предавања била је ПОРЕМЕЋАЈ ШКОЛСКИХ СПОСОБНОСТИ.

Ово предавање је имало за циљ да упозна наставнике  наше школе са проблемима са којима се деца ометена у развоју сусрећу свакодневно и који су најбољи начини и методе да се такви проблеми превазиђу и да такви ученици ефикасније савладају градиво и самим тим укључе у свакодневни школски  живот.

На овај начин је започета и сарадња Политехничке школе и школе  „Вукашин Марковић“који су расположени да помогну нашој школи у пружању додатне образовне , здравствене или социјалне подршке ученицима, односно пружању непосредне додатне подршке ученицима и посредне родитељима.

Додатна подршка се пружа деци са сметњама у развоју, инвалидитетом, тешкоћама у учењу, из социјално ускраћених или нестимулативних средина, као што су деца из сиромашних породица, деца ромске националности...Повећање друштвене укључености сваког детета од најранијег узраста доприноси касније да се оно осети равноправним чланом друштва које није ослоњено на друге.

Предавању су присуствовали чланови Тима за инклузију ,одељењске старешине првог и другог разреда и заинтресовани наставници.

 

Тим за стручно усавршавање: Љупка Алексић

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription