Menu

Стручно усавршавање наставника-Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању

Аутори и реализатори семинара-проф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду, мсц Младен Ђурић, асистент на Факултету организационих наука у Беорадуи мсц Јелена Русо, стручни сарадник, су својим занимљивим, ефикасним и конструктивним предавањем, упутили наставнике у неопходност постојања адекватних механизама интегрисања менаџмента образовне установе., кроз теме семинара: Основе квалитета, Менаџмент квалитета у образовању, Примена серије стандарда ИСО 9000 у образовању,  Интегрисани системи менаџмента, Друштвена одговорност образовне институције, и Трошкови квалитета.

Семинару је присуствовало 30 наставника и стручних сарадника, чије задовољство присуства предавању  о  важности  унапређења квалитета образовања  није изостало. 

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription