Menu

Семинар „Партиципација младих-акција и реакција“

У суботу 27.12.2014. године, кроз пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије - yспостављање и спровођење механизма за рану идентификацију ученика у ризику од осипања, реаговање и реализацију мера превенције и интервенције на нивоу школе“, у оквиру сегмента стручног усавршавања, одржан је семинар “Партиципација младих-акција и реакција“. Аутори и реализатори семинара су проф.Катарина Вељковић и проф. Снежана Савић, који за циљ има упознавање наставника са потребом активне партиципације младих у наставном и ваннаставном процесу, као и презентовање метода за оснаживање наставника и ученика за припрему и реализацију разноврсних акција младих. Семинару је присуствовало 23 професора општеобразовних предмета, који су имали прилику да осмисле и искажу своје креативне идеје у вези са партиципацијом младих у школи и дају конструктивне предлоге за богатији школски живот и ученика и наставника.

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription