Menu

Снимање спота „Mind Revolution“

На креативним радионицама у Малом Иђошу, одржаним од 7. до 9. јуна 2013, године, петнаесторо младих из три града Ниша, Крагујевца и Новог Сада, наставили су рад договорен на уводним радионицама у мају када су завршили прву фазу писања текста и снимања музичког сонга “Mind Revolution”.

На овим радионицама нашу школу су представљали: Шебек Огњен, Данијел Миљајевић, Новаковић Анђела и Недељковић Марија и наставник Милошевић Филип. Првог дана, организоване су трибине за младе, које је водио мултимедијални уметник Зоран Таировић (оснивачем ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ТЕАТРА). На тим трибинама, кроз форму дијалога учесници су пролазили кроз различите фазе стварања идеје, користећи технику браингсторминга на кључне појмове вршњаци, волонтеризам и вршњачка едукација, креативност, уметност.

Након трибине, у фази креативног изражаја, вођени медијатором млади су радили на сценарију спота, користећи музику и текст са претходног сусрета. На овим радионицама, се показало да је концепт кооперативног рада вршњака са различитим социјалним статусом и културним наслеђем, одличан за процес стварања заједничке поруке, путем видео спота. Кроз спот млади мобилишу вршњаке за суочавање и превазилажење реалности у којој бунт и подршка представљају другачији угао посматрања, и кроз израз сценског покрета шаљу поруку и проблематизују генерацијуски став слагања или неслагања са темама и идејама које им се нуде. Другог дана тимови младих су радили на приказу storyboard-а, проналажењу локација за снимање спота, драматургији, костимографији, кореографији, шминкерско-сценским захтевима, photoshooting-у, формирању техничке подршке екипи на сет-у, додељивању улоге администратора, секретара режије.

Млади активно учествују, сви су ангажовани према могућностима, склоностима и сензибилитету. Учесници овог сусрета, потпуно спонтано се укључује у целу причу и налазе своје место у креативном изражају уз подршку свих осталих учесника. Приступа се фази снимања по целинама које су млади дефинисали, сцене се припремају до детаља уз подељено лидерство и пуну партиципацију младих, уз професионалну подршку медијатора, и подршку наставника искључиво у делу у којој млади сматрају да би им користила. Млади су у делу израде спота приступили са максималном посвећеношћу и високим степеном сензитивисаности за теме које обрађују и за крајњи резултат који желе да постигну и показали су спремност да за своје идеје, лично ангажују своје вршњаке и да сами покрену теме које су често табу у нашем друштву. Трећег дана, завршна трибина са дискусијом, рефексија на претходне фазе и евалуација пројектних активности на снимању видео спота за сонг „Mind Revolution“ као и осврт на могућности и изазове интеркултуралног дијалога међу младима. Овакве пројектне активности младих и рада са младима треба подржати и у даљем раду на пројекту. Чини се да су млади из сва три града/модел школа, у потпуности спремни, да уз одговорну, професионалну фацилитацију стварају креативне продукте које њихову генерацију испуњују и чине смисленом комуникацију кроз медије којим млади остварују контакте. Ако нам се жале на шунд и кич, дискриминацију и нетолеранцију, незанимљиву наставу и досадне професоре, а оваквим приступом показују да могу да допринесу промени такве парадигме, тачније да покрену своје вршњаке, нама као некоме ко је друштвено одговоран, и ко ради са младима и утиче на подстицање критичке мисли код младих људи, ово би морао бити императиве и путоказ.

Више кроз слике ...

Go to top