Menu

Машински техничар за компјутерско конструисањe

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ (IV степен)

 

Уколико вас интересује индустријски дизајн и конструисање машинских делова, алата и прибора, а волите рад на рачунару, биће одличан избор.

У току четворогодишњег школовања, машински техничар за компјутерско конструисање стиче потребна знања за:

  • активно коришћење рачунара
  • пројектовање машинских делова и склопова
  • израду мултифункционалних 3Д модела
  • израду прорачуна и технолошке документације коришћењем рачунара
  • коришћење стандарда и стручне литературе

Учење је усмерено ка кључним стручним знањима машинске струке, а софтвер се користи као средство аутоматизације и савременог техничког изражавања и комуникације. Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела. Доминантни исходи везани су за способност решавања машинских и техничко-технолошких проблема.

Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима ( један ученик – један рачунар) уз употребу милтимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА ПОСАО – (аутомобилска индустрија, конструкциони биро, инжењеринг, фабрика алата, процесна техника)

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

  1. ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, индустријски дизајн, електротехнички, као и економски, менаџмент и сл.
  2. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (машинство, информатика, електротехника)

 

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

5

4

5

5

4

Устав и права грађана

 

 

 

1

5

Историја

2

2

 

 

6

Географија

 

2

 

 

7

Физичко васпитање

2

2

2

2

8

Социологија

 

 

2

 

9

Физика

2

2

 

 

10

Основи електротехнике и електронике

 

2

 

 

11

Биологија

 

2

 

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Хемија

2

 

 

 

14

Машински материјали

2

 

 

 

15

Отпорност материјала

 

2

 

 

16

Механика

2

2

 

 

17

Технологија обраде

 

 

3

 

18

Машински елементи

 

2

2

 

19

Организација рада

 

 

 

2

20

Хидраулика и пнеуматика

 

 

2

 

21

Рачунари и програмирање

4

 

4

 

22

Техничко цртање са нацртном геометријом

4

 

 

 

23

Компјутерска графика

 

3

 

 

24

Термодинамика

 

 

2

 

25

Моделирање машинских елемената и конструкција

 

 

2

3

26

Конструисање

 

 

4

 

27

Испитивање машинских конструкција

 

 

 

2

28

Аутоматизација и роботика

 

 

 

4

29

Практична настава

 

 

 

3

 

УКУПНО

30

30

32

30

Go to top