Menu

Организација

Школа функционише преко својих стручних, руководећих, управних и саветодавних органа:

  1. Наставничко веће
  2. Одељењска већа
  3. Стручна већа и тимови
  4. Стручни сарадници
  5. Директор
  6. Педагошки колегијум
  7. Школски одбор
  8. Савет родитеља

Пријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top