Menu

Техничар унутрашњег транспорта

ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (IV степен)

Ако вас интересује транспорт, дистрибуција и складиштење робе и желите да радите у транспортном предузећу, робнотранспортном центру или шпедицији у земљи и иностранству, добродошли на саобраћајни смер и овај образовни профил.

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 • познаје складишта и опрему за складишта
 • познаје основне карактеристике робе која се јавља у транспорту
 • познаје техничко-експлоатационе карактеристике претоварне механизације
 • обавља послове припреме робе за транспорт
 • планира редослед дистрибуције и транспорта робе
 • обавља послове складиштења и управљања залихама
 • обавља послове манипулације робе
 • познаје информационе системе заступљене у унутрашњем транспорту

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима који се баве транспортом, дистрибуцијом и складиштењем робе.

Програмом је обухваћена обука за "Б" категорију и басплатно полагање возачког испита.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО - у малим и великим предузећима која се баве транспортом складиштењеми претоваром робе као што су робно-транспортни центри, шпедиције, јавна складишта, робни терминали итд.

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 1. ФАКУЛТЕТ – саобраћајни, машински, технички, информатички, као и полцијска академија и економски факултет или менаџмент
 2. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -саобраћај, машинство, информатика, као и виша пословна школа
 3. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА  (В степен: возач инструктор за обуку вожње, В степен: техничар друмског саобраћаја специјалиста)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.

 

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

4

4

3

3

4

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

5

Устав и права градана

 

 

 

1

6

Историја

2

2

 

 

7

Географија

2

 

 

 

8

Музичка уметност

1

 

 

 

9

Ликовно

 

1

 

 

10

Физичко васпитање

2

2

2

2

11

Социологија

 

 

2

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Физика

2

2

 

 

14

Биологија

2

 

 

 

15

Хемија

2

 

 

 

16

Основи електротехнике

 

2

 

 

17

Механика

2

2

 

 

18

Механизација претовара

 

 

3

 

19

Моторна возила

 

2

3

2

20

Терет у саобраћају

 

2

 

 

21

Интегрални транспорт

 

 

 

2

22

Организација превоза робе

 

 

2

 

23

Средства унутрашњег транспорта

 

 

3

 

24

Безбедност саобраћаја

 

 

2

 

25

Основи саобраћаја и транспорта

2

 

 

 

26

Унутрашњи транспорт

 

 

3

2

27

Одржавање средства унутрашњег транспорта

 

 

 

2

28

Организација превоза

 

 

3

3

29

Економика и организација саобраћаја

 

 

 

2

30

Управљање транспортним процесима

 

 

 

2

31

Складишта

 

 

 

2

32

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

 

 

 

33

Практична настава

2

4

4

5

УКУПНО

32

32

32

31

 
Go to top