Menu

Техничар друмског саобраћаја

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (IV степен)

Ако желите у будућности да се бавите организацијом превоза, провером техничке исправности возила или регулисањем саобраћаја, добродошли на овај саобраћајни смер и образовни профил

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 • планира, припрема, организује и контролише рад возног парка
 • прати коришћење возног парка и планира законом предвиђене прегледе
 • прави планове сервисирања, текућих и генералних оправки возног парка
 • израђује планове и свакодневно прати коришћење радног времена возног особља
 • обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и возно особље
 • планира постављење саобраћајне сигнализације
 • прати реализацију планираног обима производње
 • комуницира са корисницима услуга превоза
 • испитује и прати промене на транспортном тржишту

Настава је кабинетског типа уз употребу милтимедијалних наставних средстава и савремених учила. Програмом је обухваћена обука за "Б" категорију и басплатно полагање возачког испита.

За реализацију обуке вожње школа поседује возни парк састављен од четири аутомобила. Практична настава се реализује у сарадњи са социјалним партнерима, а у складу са наставним планом и програмом.

Марта 2008. године, у школском простору отворен је сервис за технички преглед возила чиме ће се побољшати квалитет практичне наставе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО у предузећима која се баве превозом путника и робе (диспечер, инспекција саобраћаја, технички преглед возила, осигурање возног парка, регистрација возила)

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 1. ФАКУЛТЕТ – саобраћајни, машински, технички, информатички, као и полцијска академија и економски факултет или менаџмент
 2. ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА -саобраћај, машинство, информатика, као и виша пословна школа
 3. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ( В степен: возач инструктор за обуку вожње, В степен: техничар друмског саобраћаја специјалиста)

Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова које се добија у Заводу за здравствену заштиту Застава и овлашћеним установама КЦ Крагујевац.                                       

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

4

4

3

3

4

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

5

Устав и права грађана

 

 

 

1

6

Историја

2

2

 

 

7

Географија

2

 

 

 

8

Музичка уметност

1

 

 

 

9

Ликовно

 

1

 

 

10

Физичко васпитање

2

2

2

2

11

Социологија

 

 

2

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Физика

2

2

 

 

14

Биологија

2

 

 

 

15

Хемија

2

 

 

 

16

Технологија материјала

 

2

 

 

17

Механика

2

2

 

 

18

Машински елементи

 

 

2

 

19

Моторна возила

 

2

3

2

20

Терет у саобраћају

 

 

2

 

21

Интегрални транспорт

 

 

 

2

22

Основи путева и улица

 

 

2

 

23

Регулисање саобраћаја

 

 

 

2

24

Безбедност саобраћаја

 

 

2

 

25

Основи саобраћајне психологије

 

2

 

 

26

Основи саобраћаја и транспорта

2

 

 

 

27

Гараже и сервиси

 

 

 

2

28

Организација превоза

 

 

3

3

29

Економика и организација саобраћаја

 

 

 

2

30

Механизација претовара

 

2

 

 

31

Основи електротехнике

 

2

 

 

32

Техничко цртање са нацртном геометријом

 

 

 

 

33

Практична настава

2

4

4

5

УКУПНО

32

32

32

31

 

 

Go to top