Menu

Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила               

Стиче теоријска и практична знања о моторним, прикључним и специјалним возилима. Детаљно познавање функционисања свих моторних возила

Оспособљава се за компјутерску дијагностику неисправности, одржавање моторних возила, проверу техничке исправности, самостално дефинисање режима рада и стиче знања о новим системима аутоматике, уз познавање рада и пројектовање на рачунару.

У склопу редовне наставе ученици похађају обуку вожње за возаче Б категорије.

 

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

4

4

3

3

4

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Устав и права градана

 

 

 

1

6

Историја

2

2

 

 

7

Географија

2

 

 

 

8

Музичка уметност

1

 

 

 

9

Ликовно

 

1

 

 

10

Физицко васпитање

2

2

2

2

11

Социологија

 

 

2

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Физика

2

2

 

 

14

Електротехника и електроника

 

2

 

 

15

Биологија

 

2

 

 

16

Хемија

2

 

 

 

17

Машински материјали

2

 

 

 

18

Механика

2

2

 

 

19

Технологија обраде

 

 

2

 

20

Технологија обраде

 

 

2

 

20

Машински елементи

 

2

2

 

21

Организација рада

 

 

 

2

22

Хидраулика и пнеуматика

 

 

2

 

23

Мотори и моторна возила

 

2

3

3

24

Техницко цртање са нацртном геометријом

3

 

 

 

25

Термодинамика

 

 

2

 

26

Експлоатација и одржавање моторних возила

 

 

2

3

27

Мерење и контролисање

 

 

 

2

28

Елементи аутоматизације моторних возила

 

 

 

2

29

Практична настава

3

6

7

7

 

УКУПНО

32

32

32

32

 

Go to top