Menu

Техничар за роботику

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ (IV степен)

Уколико сте схватили да је будућност у потпуној аутоматизацији и роботици, а истовремено сте талентовани за технику и природне науке, биће одличан избор.

У току четворогодишњег школовања техничар за роботику стиче потребна знања за:

  • активно коришћење рачунара
  • креирање и реализацију програма за управљање роботом
  • конструисање машинских елемената, склопова и подсклопова применом рачунара
  • креирање и примену одговарајућих програмских пакета у аутоматском управљању коришћење стандарда и стручне литературе

Роботика је наука о роботима, њиховом дизајну, изради и примени. Обухвата поља машинства, електротехнике и информатике. Данас је савремена производња незамислива без примене робота. Ученици овог смера обучавају се за рад на пословима који повезују електронику, хидраулику, пнеуматику и флексибилне технолошке системе. Пошто је реч о настави из домена високе технологије, школа има специјализоване кабинете и пружа могућност примене најсавременијих програмских пакета.

У нашој средини прва генерација ученика овог образовног профила уписана је школске 2008/2009. године.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПОСАО – (аутоматско управљање у машинству, електроиндустрији, производњи и паковању лекова и хране, као и управљање роботима на местима која су опасна или нису погодна за рад људи)

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ

1.       ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, електротехнички, као и економски, менаџмент и сл.

2.       ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - машинство, информатика, електротехника

 

 

Предмет

I разред

II разред

III разред

IV разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Математика

5

4

5

5

4

Устав и права грађана

 

 

 

1

5

Историја

2

2

 

 

6

Географија

 

2

 

 

7

Физичко васпитање

2

2

2

2

8

Социологија

 

 

2

 

9

Физика

2

2

 

 

10

Основи електротехнике и електронике

 

2

 

 

11

Биологија

 

2

 

 

12

Филозофија

 

 

 

2

13

Хемија

2

 

 

 

14

Машински материјали

2

 

 

 

15

Отпорност материјала

 

2

 

 

16

Механика

2

2

 

 

17

Технологија обраде

 

 

3

 

18

Машински елементи

 

2

2

 

19

Организација рада

 

 

 

2

20

Хидраулика и пнеуматика

 

 

2

 

21

Рачунари и програмирање

4

 

4

 

22

Техничко цртање са нацртном геометријом

4

 

 

 

23

Компјутерска графика

 

3

 

 

24

Термодинамика

 

 

2

 

25

Моделирање машинских елемената и конструкција

 

 

2

3

26

Конструисање

 

 

4

 

27

Испитивање машинских конструкција

 

 

 

2

28

Аутоматизација и роботика

 

 

 

4

29

Практична настава

 

 

 

3

 

УКУПНО

30

30

32

30

 

Go to top