Menu

Социјална еду-акција

Школски ACES пројекат “Социјална еду-акција”

Политехничка школа ове школске 2015/2016. године у оквиру Академије централно-европских земаља (ACES), уз подршку Министарства просвете Републике Србије и у партнерству са Електростројарском школом, Вараждин спроводи пројекат на тему Солидарност – “Социјална еду-акција“.
Позивајући се на истраживања (www.unicef.rs), дошли смо до закључака да људске ресурсе у руралним подручјима у односу на урбана подручја карактерише неповољнија образовна структура услед недостатка интересовања, немотивисаности и одустајање од школовања након завршене основне.
Идеја нашег пројекта је превенција социјалне искључености деце и младих из категорије руралних ученика.
Оспособљавајући урбане ученике да промовишу солидарност кроз вршњачке едукације, и подстичући руралне ученике да постану проактивни помажући инклузију маргинализованих припадника осетљивих група, наш пројектни тим тежи да промени негативну перцепцију континуираног образовања и да мотивише све ученике на даљи лични и друштвени развој.
Вршњачке едукације и еду-акције су осмишљене тако да промовишу превенцију сиромаштва, права детета, волонтеризам, здраве животне стилове. Обе категорије ученика би требало да заједничким деловањем развију одрживе међуљудске односе у друштвеној заједници сарађујући са децом оштећеног слуха, децом оштећеног вида, особама са инвалидитетом, децом са посебним потребама, децом из хранитељских породица, припадницима националних мањина и старим лицима.

 

ACES пројекат – Светски дан права детета

У оквиру ACES акционог плана, Ученички пројектни тим је 20.11. у нашој школи обележио Светски дан права детета. Тим поводом су вршњачки едукатори говорили о Конвенцији о правима детета, а посебно је наглашен значај права деце на партиципацију, у овом случају посебно у школској и локалној заједници.
Поред чланова Ученичког парламента, Вршњачких едукатора и чланова Тима за подршку ученицима, предавању су присуствовали ученици ОШ Милоје Симовић, Драгобраћа и ОШ Сретен Младеновић, Десимировац. Ова група ученика са руралног подручја града заједно са својим наставником-ментором чини проширени састав нашег тима на пројекту. Договорен је наставак заједничких активности и међу-школске сарадње.

       

                                                                                    Координатор пројекта: Јована Јанић

ACES пројекат – Светски дан борбе против сиромаштва

ACES пројекат – Светски дан борбе против сиромаштва

    У оквиру обележавања Октобарских свечаности у Крагујевцу, чланови Ученичког пројектног тима Политехничке школе су били у прилици да се упознају са својим вршњацима из партнерских школа из Суботице, Ужица, Љубљане, Сарајева, Илиџе и Подгорице.
У месецу обележавања Светског дана борбе против сиромаштва, вршњачки едукатори су 21.10.2015. реализовали једну од пројектних активности у сарадњи са ученицима домаћинима и гостима наше школе. Разговарано је о глобалном проблему сиромаштва, о најчешћим узроцима, и могућим превентивним мерама.

  

Координатор пројекта: Јована Јанић

ACES пројекат – Интернационални састанак у Сарајеву

ACES пројекат – Интернационални састанак у Сарајеву


Овогодишњи ACES пројектни циклус отворен је сусретом представника 42 награђена пројекта у Сарајеву, Босна и Херцеговина, од 5. до 8.10.2015. С обзиром на то одабрани пројекти укључују партнерства 100 школа из 15 држава, ово је била изванредна прилика за упознавање и размену идеја и искустава наставника и ученика из различитих делова Европе.
Специфичније, представници нашег школског пројектног тима, ученик Александар Пајић III-14 и наставница Јована Јанић, су се први пут срели са представницима партнерске школе из Вараждина, Хрватска, и договарали о начину и току реализације предвиђених пројектних активности. Посебно су разматрани детаљи међусобних посета чланова пројектног тима, с обзиром на основну идеју ацес програма - интернационална сарадња и мобилност ученика.

  

Координатор пројекта: Јована Јанић

Aces пројекат – Посета Школи са домом за ученике оштећеног слуха

У складу са циљевима пројекта о подизању свести ученика о значају солидарности с циљем превенције социјалне искључености деце и младих из осетљивих и маргинализованих група, представници Ученичког пројектног тима и Ученичког парламента су 30.10.2015. посетили Школу са домом за ученике оштећеног слуха.

Првенствено су, у разговору са дефектолозима, ученици наше школе су упознати са специјализованим кабинетима за третман деце и младих са сметњама у развоју – соматопедски кабинет, тамна и светла сензорна соба, логопедски кабинет, посебно прилагођене учионице И занимања у оквиру основне и средње школе.

У другом делу посете, ученици су се дружили са својим вршњацима са оштећеним слухом, учећи понешто о знаковном језику. Договорен је наставак сарадње кроз подршку у промоцији спортова за особе са хендикепом.

Координатор пројекта: Јована Јанић 

Страна 3 од 3

Go to top