Menu

Чланци

О нама

Под називом Политехничка школа уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Крагујевцу од 21.8.2008. године Фи 82/08.

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања и Уредбом о упису у судски регистар. Делатност Школе регистрована је шифром 80220 – техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада метала, саобраћај и електротехника.

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

  

Подручје рада:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Трајање:

Број решења:

Машински техничар

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Погонски техничар машинске  обраде

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Техничар НУ машина

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Погонски техничар за моторна возила

4.год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Алатничар

4.год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Техничар машинске енергетике

4.год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Mашински техничар за компјутерско конструисање

4.год.

022-05-411/94-03 од 11. 05. 2001

Машински техничар моторних возила

4.год.

022-05-411/94-03 од 19. 06. 2003

Техничар оптике

4 год.

022-05-00411/94-03 од 17.01.2008

Техничар за роботику

4 год.

022-05-00411/94-03 од 25.05.2009

Машински техничар за репаратуру

4 год.

022-05-00411/94-03 од 23.05.2012

Бравар

3 год.

022-05-411/94-03 од  25. 05. 1994

Машинбравар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металостругар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металоглодач

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металобрусач

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутомеханичар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Лимар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутолимар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар хидраулике и пнеуматике

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар прецизне и мерно регулационе технике

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар грејне и расхладне технике

3 год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Металостругар нумерички управљаних машина

3 год.

022-05-411/94-03 од 11. 02. 2003

Металоглодач нумерички управљаних машина

3 год.

022-05-411/94-03 од  11. 02. 2003

Механичар медицинске и лабораторијске опреме

3 год.

022-05-411/94-03 од 23. 06. 2004

Оператер машинске обраде – оглед  1.разред

3 год.

022-05-411/94-03 од 22. 12. 2004

Оператер машинске обраде – оглед 2. и 3.разред

3 год.

022-05-411/94-03 од  21. 06. 2006

Механичар оптике

3 год.

022-05-00411/94-03 од 17.01.2008

Заваривач резач гасом

2 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Електрозаваривач

2 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутолимар - специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Аутомеханичар – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Бравар – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Механичар хидраулике и пнеуматике – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Механичар термоенергедских постројења –специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Инсталатер грејања и клилматаизације-специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металобрусач - специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металоглодач - специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металостругар –специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Прецизни механичар – специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Алатничар – специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Подручје рада: САОБРАЋАЈ

Трајање:

Број решења:

Техничар друмског саобраћаја

4  год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Техничар унутрашњег транспорта

4.год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Техничар за безбедност саобраћаја- оглед 1. разред

4.год.

022-05-411/94-03 од 22. 12. 2004

Техничар за безбедност саобраћаја- оглед 2. 3. и 4. разред

4.год.

022-05-411/94-03 од 21. 06. 2006

Руковалац средстава унутрашњег транспорта

3.год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Возач моторних возила

3 год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Техничар друмског саобраћаја – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Возач моторних возила - специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Возач моторних возила-инструктор – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Подручје рада: ЕЛЕКТРОРЕХНИКА

Трајање:

Број решења:

Техничар мехатронике - оглед

4  год.

022-05-00411/94-03 од 23.05.2012

 

  

Go to top