Menu

Чланци

Наставни кадар

Наставни кадар школе:                                           

Име и презиме

Врста стр. спреме

Предмети који предаје

Год. рад. стажа

Лиценца

% ангаж. у школи

% ангаж. у  другој школи

Драгана Стефановић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

27

Дa

100%

/

Јелена Меденица

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

19

Дa

100%

/

Александар Перишић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

19

Дa

100%

/

Јелисавета Бејатовић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

12

Дa

100%

/

Маја Тодоровић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

11

Да

100%

 

Оља Пејновић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

12

Да

100%

/

Катарина Којић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

11

Да

100%

/

Вишња Бутулија

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

7

Не

100%

/

Јелена Мијаиловић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

6

не

50%

50%

Маријана Шпиљевић Илић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

5

не

100%

/

Ивана Милићевић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

12

Да

100%

/

Сања Миловановић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

17

Да

100%

/

Биљана Миловановић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

14

Да

100%

/

Биљана Јелић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

11

Да

100%

/

Снежана Крстић

Професор француског језика и књижевности

Енглески језик, Француски језик

16

Да

100%

/

Јована Јанић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

9

Не

100%

/

Ана Вранић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

10

не

55%

45%

Василије Живановић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

36

Дa

100%

/

Слободан Кораћевић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

36

Дa

100%

/

Ненад Луковић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

21

Дa

100%

/

Ђорђе Антић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

16

Да

100%

/

Срећко Отовић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

13

Да

100%

/

Марија Пауновић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

13

Да

80%

20%

Горица Пантелић

Дипломирани математичар

Математика

35

Да

100%

/

Марина Николић

Дипломирани математичар

Математика

32

Да

100%

/

Љиљана Маринковић

Дипломирани математичар

Математика

36

Да

100%

/

Милунка Жугић

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Весна Станков

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Јасминка Јовановић

Дипломирани математичар

Математика

26

Да

100%

/

Ивана Радовић

Дипломирани математичар

Математика

9

Да

100%

/

Раде Симовић

Дипломирани математичар

Математика

36

Да

100%

/

Јасмина Ђурић

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Мирјана Ђорђевић

Дипломирани математичар

Математика

30

Да

100%

/

Драгица Ђорђевић

Дипломирани математичар

Математика

28

да

20%

80%

Анђелка Филиповић

Дипломирани математичар

Математика

25

да

39%

61%

Миланка Трифуновић

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика, Предузетништво

34

Да

20%

80% помоћник директора

Слободан Радовић

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање  Програмирање, Објектно програмирање

21

Да

100%

/

Аца Ђокић

Магистар техничких наука

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање, Програмирање Програмирање и програмски језици

26

Да

100%

/

Небојша Стевановић

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање, Програмирање и програмски језици

19

Да

100%

/

Јасмина Стевановић Чах

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Рачунарство и информатика

15

не

60

40

Данијела Митровић

Дипломирани машински инжењер

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање  Основи машинства

22

не

100%

/

Марија Ђокић

Дипломирани биолог

Биологија, Екологија и заштита животне средине

13

Да

20%

80% помоћник директора

Милан Габарић

Дипломирани биолог

Биологија

17

Да

100%

/

Петар Голубовић

Дипломирани географ

Географија

34

Да

100%

/

Срђан Петровић

Дипломирани географ

Географија, Индустријска географија у машинству

23

Да

20%

80%

Ивана Сикимић

Дипломирани историчар

Историја

17

да

50%

50%

Славица Стојановић

Дипломирани историчар

Историја

26

Да

100%

/

Милан Јевтић

Дипломирани историчар

Историја

21

Да

100%

/

Милица Јовановић

Дипломирани физичар

Физика

34

Да

100%

/

Марина Лучић

Дипломирани физичар

Физика

Техничка физика

27

Да

100%

/

Оливера Блаћанин

Дипломирани физичар

Физика

21

да

40%

60%

Весна Спасојевић

Дипломирани физичар

Физика

15

да

10%

90%

Драгана Вучићевић

Дипломирани инжињер електротехнике

Припрема електромашинских материјала,

Електрични погон и опрема у мехтроници, Тестирање и дијагностика мехатронских система, Основе електротехнике

12

Не

100%

/

Саша Петровић

Дипломирани инжињер електротехнике

Програмабилни логички контролери Електротехника Електрични и електронски уређаји на возилу,  Електрични и електронски уређаји, Дигитална електроника, Основи електротехнике и електронике Електротехника и електроника

3

не

100%

/

Радош Милинковић

Дипломирани инжињер електротехнике

Електроника,  Електротехника, Електроника и микропроцесори,  Електротехника и електроника, Основи електротехнике,  Основи електротехнике и електронике

39

не

100%

/

Ивана Манојловић

Дипломирани хемичар

хемија

Хемија и технологија материјала

19

Да

100%

/

Валентина Милошевић

Дипломирани хемичар

Хемија

13

да

20%

80%

Младен Перовић

Дипломирани музичар - педагог

Музичка култура, Грађанско васпитање

13

Да

80%

20%

Снежана Савић

 

Дипломирани филозоф

Филозофија логика

11

да

100%

/

Маријана Михаиловић

Дипломирани филозоф

Филозофија

6

не

15%

85%

Катарина Лековић

 

Дипломирани филозоф

Филозофија логика

3

не

100%

/

Јасмина Чобановић

Дипломирани социолог

Социологија

19

Не

100%

/

Оливера Првић Ерац

Дипломирани психолог

Основи саобраћајне психологије, Пословна култура

10

да

50%

50%

Светлана Сретеновић

Дипломирани правник

Устав и права грађана, Транспортно право и шпедиција, Саобраћајно право

30

Да

100%

/

Оливера Лазаревић

Историчар уметности

Ликовна култура

14

да

70%

30%

Маја Богићевић

Дипломирани машински инжењер

Организација рада, Организација рада и менаџмент,

Механика, Техничка механика Отпорност материјала

23

Не

100%

/

Јелена Максић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција, Техничко цртање

18

Да

100%

/

Славица Јанковић

Дипломирани машински инжењер

Технологија, Технологија обраде, Заваривање и сродни поступци

32

Да

100%

 

Иван Миливојевић

Дипломирани машински инжењер

Моделирање машинских елемената и конструкција,  Моторна возила, Мотори и моторна возила, Конструисање применом рачунара

19

Да

100%

/

Александра Симоновић

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Техничко цртање са компјутерском графиком, Техничко цртање са нацртном геометријом

10

Дa

100%

/

Братислав Цветковић

Дипломирани машински инжењер

Конструисање, Машински елементи

37

Да

100%

/

Саша Васиљевић

Професор техничког образовања

Техничко цртање, Одржавање и монтирање мехатронских система

12

Не

100%

/

Слободан Милосављевић

Дипломирани машински инжењер

Хидраулика и пнеуматика, Термодинамика и хидраулика,  Термодинамика

17

Да

100%

/

Марија Поповић

Дипломирани машински инжењер

Аузоматизација и роботика, Механика,  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

12

Дa

100%

/

Зоран Милојевић

Магистар техничких наука

Пројектовање технолошких система, Технологија за компјутерски управљане машине, Технологија, Репаратура машинских делова, Програмирање за компјутерски управљане машине

37

Да

100%

/

Ирина Живојиновић

Дипломирани машински инжењер

Роботи, Роботика  Механика, Техничка механика са механизмима

24

Да

100%

/

Љупка Алексић

Дипломирани машински инжењер

Конструисање,  Машински елементи, Енергетска постројења

19

Да

100%

/

Јелена Јанковић

Дипломирани машински инжењер

Програмирање за компјутерски управљане машине, Машински елементи,  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

18

Да

100%

/

Луковић Гордана

Дипломирани машински инжењер

Пројектовање технолошких система, Механика , Техничка механика

28

Да

100%

/

Славица Павловић

Дипломирани машински инжењер

Технологија обраде,  Аутоматизација производње и    флексибилни производни системи, Технологија за компјутерски управљане машине, Технолошки поступци са контролом, Технолошки поступци

25

Да

100%

/

Славољуб Ћурчић

Дипломирани машински инжењер

Испитивање машинских конструкција, Механика, Моторна возила Испитивање машинских делова и конструкција, Техничка механика са механизмима

19

Да

100%

/

Хранислав Катић

Дипломирани машински инжењер

Машински елементи, Основи машинства, Машински материјали,    Технологија материјала,  Технички материјали, Технологија, Техничко цртање

32

Да

100%

/

Снежана Миленовић

Дипломирани машински инжењер

Организација рада, Механика, Техничка механика са механизмима

22

Да

100%

/

Марко Ђукић

Дипломирани машински инжењер

Мотори и моторна возила, Мотори, Моторна возила, Експлоатација и одржавање моторних возила Мотори са унутрашњим сагоревањем

15

Да

100%

/

Јасмина Живановић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција, Техничко цртање

26

Да

100%

/

Јелена Митровић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање   машинских елемената и конструкција, Моделирање са анализом елемената и механизама, Техничко цртање

18

Да

100%

/

Слободан Ђокић

Професор техничког образовања

Техничко цртање, Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са компјутерском графиком, Техничко цртање са машинским елементима, Машински материјали, Технологија браварских радова

19

Да

100%

/

Биљана Ђукић Недић

Дипломирани машински инжењер

Термодинамика, Термодинамика и термотехника Хидрауличке и пнеуматске компоненте,   Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управлљања, Технологија за компјутерски управлљане машине

31

Да

100%

/

Петар Стефановић

Дипломирани машински инжењер

Технологија образовног профила, Мотори и моторна возила,  Моторна возила

35

Да

100%

/

Иван Павловић

Дипломирани машински инжењер

Програмирање за компјутерски управљане машине, Пројектовање технолошких система, Технологија, Мерни претварачи/системи управљања

13

Да

100%

/

Ашанин

Милица

 

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Технологија браварских радова, Машински материјали, Технологија материјала, Технички материјали

9

не

100%

/

Игор Николић

 

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Технологија браварских радова, Машински материјали, Технологија материјала, Технички материјали

2

не

100%

/

Милица Гаљак Николић

 

Дипломирани машински инжењер

Флексибилни производни, Отпорност материјала, Техничка механика,  Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са машинским елементима, Машински елементи

5

не

100%

/

Марија Јовановић

Дипломирани машински инжењер

Флексибилни производни, Отпорност материјала, Техничка механика,  Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са машинским елементима, Машински елементи

1

не

100%

/

Малиша Цветковић

Дипломирани машински инжењер

Предузетништво Машински елементи, Флексибилни производни системи, Технологија браварских радова

5

не

100%

/

Милица Васиљевић

Дипломирани машински инжењер

Техничка механика са механизмима

Технологија механичких спојева

Отпорност материјала

Мехатронски системи

Основе технологије мерења и аутоматизације

3

не

100%

/

Весна Савић

Дипломирани машински инжењер

 

3

не

75%

/

Филип Милошевић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Економика и oрганизација предузећа

Практична настава,  Практична настава у блоку,      Интегрални транспорт,

Динамика кретања возила, Безбедност саобраћаја

7

Не

40%

60% помоћник директора

Владимир Ерац

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава, Практична настава у блоку,   Саобраћајна правила, Техничко цртање, Гараже, сервиси и паркиралишта, Управљање транспортним процесима, Безбедност саобраћаја

 

 

 

 

 

11

Дa

100%

/

Зоран Јелић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава,  Практична настава у блоку,

Организација превоза робе, Интегрални транспорт, Организација превоза

12

Дa

100%

 

Саша Мутавџић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава, Практична настава у блоку ,

Безбедност саобраћаја,

Саобраћајна инфраструктура,

Гараже, сервиси и паркиралишта, Регулисање саобраћаја

12

Дa

100%

/

Мирослава Славковић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Организација превоза, Интегрални транспорт, Превоз путника и робе,   Складишта, Терет у саобраћају и механизација претовара

11

Да

100%

/

Кањевац Ненад

Дипломирани саобраћајни инжењер

Основи путева и улица, Елементи путне мреже,

Практична настава,

Шпедиција, Безбедност саобраћаја, Саобраћајна инфраструктура

11

Дa

100%

/

Саша Поповић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Регулисање саобраћаја,

Практична настава,

Техничко цртање,

Безбедност саобраћаја, Саобраћајне незгоде, Експлоатација возила

8

Не

100%

/

Смиљана Гаљак

Дипломирани саобраћајни инжењер

Терет у саобраћају и механизација претовара, Механизација претовара, Терет са интегралним транспортом, Терети у транспорту, Интегрални транспорт

15

Дa

100%

/

Јелена Малетић

Мастер инжењер саобраћаја

Економика и организација саобраћаја Безбедност саобраћаја

Интегрални транспорт

Регулисање саобраћаја

6

не

60%

/

Тања Минић

Дипломирани педагог

Грађанско васпитање

13

Не

100%

/

Биљана Михајловић

Дипломирани педагог

Грађанско васпитање

13

да

100%

/

Гаљак Марко

Вероучитељ

Верска настава

6

не

100%

 

Стеван Цветковић

Вероучитељ

Верска настава

2

не

30%

70%

Милева Пушоњић

Вероучитељ

Верска настава

7

не

45%

55%

Миодраг Варјачић

Механичар за одржавање Практична настава машина и алатки

Практична настава

40

Да

100%

/

Александар Станишић

Дипломирани дефектолог

Практична настава

38

Да

100%

/

Верољуб Ђорђевић

Наставник практичне наставе

Практична настава

37

Да

100%

/

Драган Зиндовић

Возач – инструктор

Практична настава

35

Да

100%

/

Раде Лазовић

Металостругар

Практична настава

27

Не

100%

/

Зоран Јовановић

Возач – инструктор

Практична настава

37

Да

100%

/

Милинка Ковачевић

Наставник практичне наставе

Практична настава

37

Да

100%

/

Момчило Иванишевић

Саобраћајни инжењер

Практична настава

32

Да

100%

/

Иван Гаљак

Виши стручни радник машинске струке  металоглоач

Практична настава

33

Да

100%

/

Саша Марковић

Машински инжењер

Практична настава

19

Да

100%

/

Слободан  Чаровић

Возач – инструктор

Практична настава

28

Да

100%

/

Гордана Петровић

Инжењер машинства

Практична настава

21

Да

100%

/

Јасмина Лазин

Инжењер машинства

Практична настава

22

Да

100%

/

Ненад Ђокић

Возач – инструктор

Практична настава

27

Да

100%

/

Роберт Безјак

Возач – инструктор

Практична настава

27

Да

100%

/

Бубања Јован

Виша школа за радничка занимања

Практична настава

36

Да

100%

/

Љубисављевић Дејан

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава

7

Не

100%

/

Радовић Предраг

Возач инструктор

Практична настава

28

Да

100%

/

Снежана Вукомановић

Саобраћајни инжењер

Практична настава

9

Не

100%

/

Драгица Драгољевић

Виша медицинска школа

Практична настава

 

 

 

 

Александар Здравковић

Машински факултет

Практична настава

6

не

100%

/

Јелена Поповић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Ненад Јосиповић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Лазар Раичевић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Надежда Тадић

 

Факултет техничких наука

Практична настава

11

не

100%

/

Ивана Срећковић

 

Факултет техничких наука

Практична настава

1

не

100%

/

Рацо Јелић

Виша техничка школа

Практична настава

4

не

100%

/

Зоран Пантић

Машински инжењер

Практична настава

32

да

50%

50%

Милан Лазовић

Наставник практичне наставе

Практична настава

1

не

100%

/

 

Go to top