Menu

Просторни услови рада

Просторни услови школе су следећи:

 • Број кабинета: 61
 • Број специјализованих учионица: 10
 • Број учионица опште намене: 46
 • Информатички кабинет: У школи постоје 5 кабинета која су опремљена са по десет рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на интернет путем ADSL-а. Ови кабинети се користе за извођење наставе из предмета рачунарство и програмирање, рачунарство и информатика као и програмирање. 
 • Фискултурна сала: Политехничка школа има једну фискултурну салу.У школском дворишту по потреби ученици имају часове физичког васпитања.
 • Библиотека: Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима првог спрата старе школе што омогућује добру комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима. Простор обухвата 70 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања. Школска библиотека располаже фондом од 31.440 наслова, а фонд књига је прилагођен најновијим наставним плановима и програмима. Библиотека је у протеклој школској години имала око 1540 ученика чланова и готово сви запослени наставници су чланови библиотеке. Школска библиотека поседује један рачунар који користи библиотекар за архивирање књижног фонда.
 • Простори за реализацију ваннаставних активности: За потребе Ђачког парламента и осталих секција уређена је просторија у подруму старе школе, у којој се налази музичка опрема, компјутер, материјал за рад. Простор користе представници тимова Ђачког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције и други
 • Радионице: Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама.
 • Други простори: Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор 560 м2, архива 20 м2, простор за одлагање наставних средстава која нису у употреби, поправку оштећеног намештаја.

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је опремљена у следећим процентима:

 1. Општа наставна средства 80%
 2. Општеобразовни предмети 70% - 100%
 3. Машинска група предмета 80% - 100%
 4. Електротехничка група предмета 80% - 100%
 5. Саобраћајна група предмета 70%
 6. Средства за рад стручних сарадника 80%

Политехничка школа поседује службени аутомобил марке Zаstava 101.

Наставни кадар

Наставни кадар школе:                                           

Име и презиме

Врста стр. спреме

Предмети који предаје

Год. рад. стажа

Лиценца

% ангаж. у школи

% ангаж. у  другој школи

Драгана Стефановић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

27

Дa

100%

/

Јелена Меденица

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

19

Дa

100%

/

Александар Перишић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

19

Дa

100%

/

Јелисавета Бејатовић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

12

Дa

100%

/

Маја Тодоровић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

11

Да

100%

 

Оља Пејновић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

12

Да

100%

/

Катарина Којић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

11

Да

100%

/

Вишња Бутулија

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

7

Не

100%

/

Јелена Мијаиловић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

6

не

50%

50%

Маријана Шпиљевић Илић

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

5

не

100%

/

Ивана Милићевић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

12

Да

100%

/

Сања Миловановић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

17

Да

100%

/

Биљана Миловановић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

14

Да

100%

/

Биљана Јелић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

11

Да

100%

/

Снежана Крстић

Професор француског језика и књижевности

Енглески језик, Француски језик

16

Да

100%

/

Јована Јанић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

9

Не

100%

/

Ана Вранић

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик

10

не

55%

45%

Василије Живановић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

36

Дa

100%

/

Слободан Кораћевић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

36

Дa

100%

/

Ненад Луковић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

21

Дa

100%

/

Ђорђе Антић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

16

Да

100%

/

Срећко Отовић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

13

Да

100%

/

Марија Пауновић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

13

Да

80%

20%

Горица Пантелић

Дипломирани математичар

Математика

35

Да

100%

/

Марина Николић

Дипломирани математичар

Математика

32

Да

100%

/

Љиљана Маринковић

Дипломирани математичар

Математика

36

Да

100%

/

Милунка Жугић

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Весна Станков

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Јасминка Јовановић

Дипломирани математичар

Математика

26

Да

100%

/

Ивана Радовић

Дипломирани математичар

Математика

9

Да

100%

/

Раде Симовић

Дипломирани математичар

Математика

36

Да

100%

/

Јасмина Ђурић

Дипломирани математичар

Математика

28

Да

100%

/

Мирјана Ђорђевић

Дипломирани математичар

Математика

30

Да

100%

/

Драгица Ђорђевић

Дипломирани математичар

Математика

28

да

20%

80%

Анђелка Филиповић

Дипломирани математичар

Математика

25

да

39%

61%

Миланка Трифуновић

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика, Предузетништво

34

Да

20%

80% помоћник директора

Слободан Радовић

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање  Програмирање, Објектно програмирање

21

Да

100%

/

Аца Ђокић

Магистар техничких наука

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање, Програмирање Програмирање и програмски језици

26

Да

100%

/

Небојша Стевановић

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање, Програмирање и програмски језици

19

Да

100%

/

Јасмина Стевановић Чах

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Рачунарство и информатика

15

не

60

40

Данијела Митровић

Дипломирани машински инжењер

Рачунарство и информатика, Рачунари и програмирање  Основи машинства

22

не

100%

/

Марија Ђокић

Дипломирани биолог

Биологија, Екологија и заштита животне средине

13

Да

20%

80% помоћник директора

Милан Габарић

Дипломирани биолог

Биологија

17

Да

100%

/

Петар Голубовић

Дипломирани географ

Географија

34

Да

100%

/

Срђан Петровић

Дипломирани географ

Географија, Индустријска географија у машинству

23

Да

20%

80%

Ивана Сикимић

Дипломирани историчар

Историја

17

да

50%

50%

Славица Стојановић

Дипломирани историчар

Историја

26

Да

100%

/

Милан Јевтић

Дипломирани историчар

Историја

21

Да

100%

/

Милица Јовановић

Дипломирани физичар

Физика

34

Да

100%

/

Марина Лучић

Дипломирани физичар

Физика

Техничка физика

27

Да

100%

/

Оливера Блаћанин

Дипломирани физичар

Физика

21

да

40%

60%

Весна Спасојевић

Дипломирани физичар

Физика

15

да

10%

90%

Драгана Вучићевић

Дипломирани инжињер електротехнике

Припрема електромашинских материјала,

Електрични погон и опрема у мехтроници, Тестирање и дијагностика мехатронских система, Основе електротехнике

12

Не

100%

/

Саша Петровић

Дипломирани инжињер електротехнике

Програмабилни логички контролери Електротехника Електрични и електронски уређаји на возилу,  Електрични и електронски уређаји, Дигитална електроника, Основи електротехнике и електронике Електротехника и електроника

3

не

100%

/

Радош Милинковић

Дипломирани инжињер електротехнике

Електроника,  Електротехника, Електроника и микропроцесори,  Електротехника и електроника, Основи електротехнике,  Основи електротехнике и електронике

39

не

100%

/

Ивана Манојловић

Дипломирани хемичар

хемија

Хемија и технологија материјала

19

Да

100%

/

Валентина Милошевић

Дипломирани хемичар

Хемија

13

да

20%

80%

Младен Перовић

Дипломирани музичар - педагог

Музичка култура, Грађанско васпитање

13

Да

80%

20%

Снежана Савић

 

Дипломирани филозоф

Филозофија логика

11

да

100%

/

Маријана Михаиловић

Дипломирани филозоф

Филозофија

6

не

15%

85%

Катарина Лековић

 

Дипломирани филозоф

Филозофија логика

3

не

100%

/

Јасмина Чобановић

Дипломирани социолог

Социологија

19

Не

100%

/

Оливера Првић Ерац

Дипломирани психолог

Основи саобраћајне психологије, Пословна култура

10

да

50%

50%

Светлана Сретеновић

Дипломирани правник

Устав и права грађана, Транспортно право и шпедиција, Саобраћајно право

30

Да

100%

/

Оливера Лазаревић

Историчар уметности

Ликовна култура

14

да

70%

30%

Маја Богићевић

Дипломирани машински инжењер

Организација рада, Организација рада и менаџмент,

Механика, Техничка механика Отпорност материјала

23

Не

100%

/

Јелена Максић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција, Техничко цртање

18

Да

100%

/

Славица Јанковић

Дипломирани машински инжењер

Технологија, Технологија обраде, Заваривање и сродни поступци

32

Да

100%

 

Иван Миливојевић

Дипломирани машински инжењер

Моделирање машинских елемената и конструкција,  Моторна возила, Мотори и моторна возила, Конструисање применом рачунара

19

Да

100%

/

Александра Симоновић

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Техничко цртање са компјутерском графиком, Техничко цртање са нацртном геометријом

10

Дa

100%

/

Братислав Цветковић

Дипломирани машински инжењер

Конструисање, Машински елементи

37

Да

100%

/

Саша Васиљевић

Професор техничког образовања

Техничко цртање, Одржавање и монтирање мехатронских система

12

Не

100%

/

Слободан Милосављевић

Дипломирани машински инжењер

Хидраулика и пнеуматика, Термодинамика и хидраулика,  Термодинамика

17

Да

100%

/

Марија Поповић

Дипломирани машински инжењер

Аузоматизација и роботика, Механика,  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

12

Дa

100%

/

Зоран Милојевић

Магистар техничких наука

Пројектовање технолошких система, Технологија за компјутерски управљане машине, Технологија, Репаратура машинских делова, Програмирање за компјутерски управљане машине

37

Да

100%

/

Ирина Живојиновић

Дипломирани машински инжењер

Роботи, Роботика  Механика, Техничка механика са механизмима

24

Да

100%

/

Љупка Алексић

Дипломирани машински инжењер

Конструисање,  Машински елементи, Енергетска постројења

19

Да

100%

/

Јелена Јанковић

Дипломирани машински инжењер

Програмирање за компјутерски управљане машине, Машински елементи,  Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

18

Да

100%

/

Луковић Гордана

Дипломирани машински инжењер

Пројектовање технолошких система, Механика , Техничка механика

28

Да

100%

/

Славица Павловић

Дипломирани машински инжењер

Технологија обраде,  Аутоматизација производње и    флексибилни производни системи, Технологија за компјутерски управљане машине, Технолошки поступци са контролом, Технолошки поступци

25

Да

100%

/

Славољуб Ћурчић

Дипломирани машински инжењер

Испитивање машинских конструкција, Механика, Моторна возила Испитивање машинских делова и конструкција, Техничка механика са механизмима

19

Да

100%

/

Хранислав Катић

Дипломирани машински инжењер

Машински елементи, Основи машинства, Машински материјали,    Технологија материјала,  Технички материјали, Технологија, Техничко цртање

32

Да

100%

/

Снежана Миленовић

Дипломирани машински инжењер

Организација рада, Механика, Техничка механика са механизмима

22

Да

100%

/

Марко Ђукић

Дипломирани машински инжењер

Мотори и моторна возила, Мотори, Моторна возила, Експлоатација и одржавање моторних возила Мотори са унутрашњим сагоревањем

15

Да

100%

/

Јасмина Живановић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција, Техничко цртање

26

Да

100%

/

Јелена Митровић

Дипломирани машински инжењер

Компјутерска графика, Моделирање   машинских елемената и конструкција, Моделирање са анализом елемената и механизама, Техничко цртање

18

Да

100%

/

Слободан Ђокић

Професор техничког образовања

Техничко цртање, Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са компјутерском графиком, Техничко цртање са машинским елементима, Машински материјали, Технологија браварских радова

19

Да

100%

/

Биљана Ђукић Недић

Дипломирани машински инжењер

Термодинамика, Термодинамика и термотехника Хидрауличке и пнеуматске компоненте,   Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управлљања, Технологија за компјутерски управлљане машине

31

Да

100%

/

Петар Стефановић

Дипломирани машински инжењер

Технологија образовног профила, Мотори и моторна возила,  Моторна возила

35

Да

100%

/

Иван Павловић

Дипломирани машински инжењер

Програмирање за компјутерски управљане машине, Пројектовање технолошких система, Технологија, Мерни претварачи/системи управљања

13

Да

100%

/

Ашанин

Милица

 

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Технологија браварских радова, Машински материјали, Технологија материјала, Технички материјали

9

не

100%

/

Игор Николић

 

Дипломирани машински инжењер

Техничко цртање, Технологија браварских радова, Машински материјали, Технологија материјала, Технички материјали

2

не

100%

/

Милица Гаљак Николић

 

Дипломирани машински инжењер

Флексибилни производни, Отпорност материјала, Техничка механика,  Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са машинским елементима, Машински елементи

5

не

100%

/

Марија Јовановић

Дипломирани машински инжењер

Флексибилни производни, Отпорност материјала, Техничка механика,  Техничко цртање са нацртном геометријом, Техничко цртање са машинским елементима, Машински елементи

1

не

100%

/

Малиша Цветковић

Дипломирани машински инжењер

Предузетништво Машински елементи, Флексибилни производни системи, Технологија браварских радова

5

не

100%

/

Милица Васиљевић

Дипломирани машински инжењер

Техничка механика са механизмима

Технологија механичких спојева

Отпорност материјала

Мехатронски системи

Основе технологије мерења и аутоматизације

3

не

100%

/

Весна Савић

Дипломирани машински инжењер

 

3

не

75%

/

Филип Милошевић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Економика и oрганизација предузећа

Практична настава,  Практична настава у блоку,      Интегрални транспорт,

Динамика кретања возила, Безбедност саобраћаја

7

Не

40%

60% помоћник директора

Владимир Ерац

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава, Практична настава у блоку,   Саобраћајна правила, Техничко цртање, Гараже, сервиси и паркиралишта, Управљање транспортним процесима, Безбедност саобраћаја

 

 

 

 

 

11

Дa

100%

/

Зоран Јелић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава,  Практична настава у блоку,

Организација превоза робе, Интегрални транспорт, Организација превоза

12

Дa

100%

 

Саша Мутавџић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава, Практична настава у блоку ,

Безбедност саобраћаја,

Саобраћајна инфраструктура,

Гараже, сервиси и паркиралишта, Регулисање саобраћаја

12

Дa

100%

/

Мирослава Славковић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Организација превоза, Интегрални транспорт, Превоз путника и робе,   Складишта, Терет у саобраћају и механизација претовара

11

Да

100%

/

Кањевац Ненад

Дипломирани саобраћајни инжењер

Основи путева и улица, Елементи путне мреже,

Практична настава,

Шпедиција, Безбедност саобраћаја, Саобраћајна инфраструктура

11

Дa

100%

/

Саша Поповић

Дипломирани саобраћајни инжењер

Регулисање саобраћаја,

Практична настава,

Техничко цртање,

Безбедност саобраћаја, Саобраћајне незгоде, Експлоатација возила

8

Не

100%

/

Смиљана Гаљак

Дипломирани саобраћајни инжењер

Терет у саобраћају и механизација претовара, Механизација претовара, Терет са интегралним транспортом, Терети у транспорту, Интегрални транспорт

15

Дa

100%

/

Јелена Малетић

Мастер инжењер саобраћаја

Економика и организација саобраћаја Безбедност саобраћаја

Интегрални транспорт

Регулисање саобраћаја

6

не

60%

/

Тања Минић

Дипломирани педагог

Грађанско васпитање

13

Не

100%

/

Биљана Михајловић

Дипломирани педагог

Грађанско васпитање

13

да

100%

/

Гаљак Марко

Вероучитељ

Верска настава

6

не

100%

 

Стеван Цветковић

Вероучитељ

Верска настава

2

не

30%

70%

Милева Пушоњић

Вероучитељ

Верска настава

7

не

45%

55%

Миодраг Варјачић

Механичар за одржавање Практична настава машина и алатки

Практична настава

40

Да

100%

/

Александар Станишић

Дипломирани дефектолог

Практична настава

38

Да

100%

/

Верољуб Ђорђевић

Наставник практичне наставе

Практична настава

37

Да

100%

/

Драган Зиндовић

Возач – инструктор

Практична настава

35

Да

100%

/

Раде Лазовић

Металостругар

Практична настава

27

Не

100%

/

Зоран Јовановић

Возач – инструктор

Практична настава

37

Да

100%

/

Милинка Ковачевић

Наставник практичне наставе

Практична настава

37

Да

100%

/

Момчило Иванишевић

Саобраћајни инжењер

Практична настава

32

Да

100%

/

Иван Гаљак

Виши стручни радник машинске струке  металоглоач

Практична настава

33

Да

100%

/

Саша Марковић

Машински инжењер

Практична настава

19

Да

100%

/

Слободан  Чаровић

Возач – инструктор

Практична настава

28

Да

100%

/

Гордана Петровић

Инжењер машинства

Практична настава

21

Да

100%

/

Јасмина Лазин

Инжењер машинства

Практична настава

22

Да

100%

/

Ненад Ђокић

Возач – инструктор

Практична настава

27

Да

100%

/

Роберт Безјак

Возач – инструктор

Практична настава

27

Да

100%

/

Бубања Јован

Виша школа за радничка занимања

Практична настава

36

Да

100%

/

Љубисављевић Дејан

Дипломирани саобраћајни инжењер

Практична настава

7

Не

100%

/

Радовић Предраг

Возач инструктор

Практична настава

28

Да

100%

/

Снежана Вукомановић

Саобраћајни инжењер

Практична настава

9

Не

100%

/

Драгица Драгољевић

Виша медицинска школа

Практична настава

 

 

 

 

Александар Здравковић

Машински факултет

Практична настава

6

не

100%

/

Јелена Поповић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Ненад Јосиповић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Лазар Раичевић

Висока техничка школа сруковних студија

Практична настава

5

не

100%

/

Надежда Тадић

 

Факултет техничких наука

Практична настава

11

не

100%

/

Ивана Срећковић

 

Факултет техничких наука

Практична настава

1

не

100%

/

Рацо Јелић

Виша техничка школа

Практична настава

4

не

100%

/

Зоран Пантић

Машински инжењер

Практична настава

32

да

50%

50%

Милан Лазовић

Наставник практичне наставе

Практична настава

1

не

100%

/

 

Библиотека

Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима првог спрата  старе  школе што омогућује добру комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима.

Простор обухвата 70 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања.

Школска библиотека располаже фондом од 31.440 наслова, а фонд књига је прилагођен најновијим наставним плановима и програмима.

Библиотека је у протеклој школској години имала око 1540ученика чланова и готово сви запослени наставници су чланови библиотеке.

Школска библиотека поседује један рачунар који користи библиотекар за архивирање књижног фонда.

Радионица

Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама.

Радионица за нове чланове CEOOR

Одржана је радионица за нове чланове Центра за еколошко образовање и одрживи развој. Окупило се око 60 ученика из Трговинско-угоститељске школе "Тоза Драговић", Друге крагујевачке гимназије, Прве техничке школе, Друге техничке школе и наравно Политехничке школе, који су желели да се прикључе раду Центра. 

Учеснике је поздравио директор Синиша Којић, а затим је координатор Центра Милан Габарић укратко обајснио настанак Центра, основна начела рада и правила. Радионицу под називом "Упознајмо се" реализовале су Јелена Нешић и Драгана Зарков (нови ментори у CEOOR-у). 

Радионица је имала за циљ да се ученици разних школа што боље упознају и представља прву у низу радионица које ће ојачати чланове CEOOR за задатке које ће обављати. Радионици су присуствовали и представник Центра за стручно усавршавање запослених Неда Богојевић (иначе стални сарадник CEOOR) и Марија Башчаревић, педагог из ТУШ-а, као и Марија Ђокић, ментор у CEOOR-у.

Страна 13 од 22

Go to top