Menu

Радионица "Партиципација младих - примери добре праксе"

Радионица „Партиципација младих – примери добре праксе“, модула „Рад са младима“, одржана је 13. децембра 2013. године. На радионицама су учествовале разредне старешине првог и другог разреда, као и остали заитересовани наставници. Водитељи радионице биле су Снежана Савић и Катарина Вељковић. 

Основни циљ ове радионице је да се наствници упознају са начинима укључивања ученика у наставне и ваннаставне активности које доприносе њиховом директном учешћу у развој живота школе стицањем комуникацијских и других вештина неопходних за активно укључивање у токове савременог друштва. Кроз радионицу водитељи радионице су подстакли наставнике размисле колико су уопште спремни да чују глас младих, њихове проблеме и могућа решења. 

Закљичак ове радионице био је да подстицањем деце и младих да отворено изразе своје мишљење, при том испољавајући спремност да их чујемо и саслушамо, они могу и треба да постану сигурнији, одговорнији, зрелији и бољи људи од нас. Укупан број наставника присутних на радионици био је 23.

Више кроз слике....

Друга радионица „Дискриминација, стереотипи и предрасуде“

У четвртак 12. децембра 2013. године Оливера Првић Ерац, наставника психологије у Политехничкој школи у оквиру пројекта „Модел минималне педагошке интервенције“ одржала је за одељенске старешине I и II разреда другу по реду радионицу „Све је онако како га гледамо / видимо“. 

Циљ је био упознати наставнике са процесом опажања, интерпретације и доношења закључака на основу недовољних информација, значај контекста за настанак ставова, излажење из утврђених оквира реалности. Наставници су активно учествовали у самој радионици, преиспитујући своје ставове и наводећи примере из сопствене праксе у раду са ученицима. Поједини наставници су имали прилике да сличне радионице изводе у сарадњи са наставницима Грађанског васпитања и њихово искуство говори да се разликују погледи ученика и нас наставника, посебно у првом делу када рангирају ликове. 

Дошло се до закључка да нове информације утичу на наше поимање ликова и њихови рангови се углавном мењају, а нама остаје да преиспитамо сопствене ставове и предрасуде, посебно у раду са ученицима. 

Завршна конференција пројекта

У оквиру пројекта „Једнаке шансе у средњошколском образовању“, одржана је од 03. до 04. децембра 2013. године, завршна конференција „Инклузивна политика у образовним установама“.

На овој конференцији, учесници су имали прилику да сагледају резултате пројекта и да кроз узајамно информисање и отворени дијалог дође до кретивног приступа смањењу дискриминације. Кроз активну дикусију свих учесника и медијске продукте ученика три школе (Политехничке школе, Техничке школе „Павле Савић“ из Новог Сада и Школе моде и лепоте из Ниша) промовисана је и основна идеја пројекта интеркултуралност у образовању.

На конференцији је приказан и филм „Ружо моја – ово је наша табу прича“. Аутор овог филма Зорана Таировића, је обликовао ову причу уз помоћ ученика три школе, који су били аутори сценарија, шминкери, костимографи и глумци.

Директор Синиша Којић, презентовао је нашу школу као једну од три Модел школе која је развила ресурсе који подржавају инклузивну политику у образовању. 

Више кроз слике ....

Катарина Вељковић, координатор тима

Модел изградње знања

Радионице модула „Модел изградње знања“ и „Рад са приправницима“, одржана је 9. децембр 2013. године у Медицинској школи.

На радионицама су учествовали наставници општеобразовних и стручних предмета.

Семинар на коме су приказане основе „Читањем и писањем до критичког мишљења (RWCT)“ и презентоване неке од техника учења, водили су Драгана Зарков, педагог и Милан Габарић, помоћник директора.

Семинар је протекао у одличној атмосфери, а колеге су се максимално трудиле.

 

Семинар "Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине"

У оквиру мини пројекта „Модел минималне педагошке интервенције“ који је део пројекта „Једнаке шансе у средњошколском образовању“, од 29. 11. до 01. 12. 2013. у Медицинској школи „Сестре Нинковић“, одржан је акредитован семинар „Изградња одељењске заједнице успостављањем правила и самодисциплине“.

Овај семинар су реализовали наставници (тренери: Славица Јанковић, Катарина Вељковић, Снежана Савић, Оливера Првић Ерац, Милан Габарић и Драгана Зарков) наше школе, који су кроз радионице теоријски и практично пружали знања о школа као заједница која учи, одељењским процедурама, као и вештинама које су неопходне за конструктивну комуникацију у одељењу или тиму, у циљу превазилажења сукоба и конфликата, како међу ученицима, тако и између ученика и наставника.

Учесници семинара су показали велику заитересованост и ангажованост током свих радионица.

Кроз одржане радионице смо показали да као школа имамо одличан тим наставника који ће моћи да буде носилац Модел школе једнаких шанси.

Више кроз слике ...
С
лике са трећег дана семинара

Катарина Вељковић, координатор тима

Страна 5 од 22

Go to top