Menu

Радионица за водитеље радионица

Радионице за чланове ЦЕООР који су се приликом пријема определили да ће у Центру обављати послове вршњачких едукатора, односно водити радионице, одржане су због великог интересовања и броја ученика који су се пријавили у два дана и то 19. и 20. марта 2013.године. Радионицу је припремила Драгана Зарков, која је била заједно са Јеленом Нешић и извођач обе радионице. На овај начин је настављена обука нових чланова Центра. У два дана радионицу је прошло преко 60 нових чланова. Током радионице ученици су се упознали са правилима вођења и структуром радионица. На крају су подељени у шест група и добили задатак да и сами осмисле по једну радионицу коју ће презентовати 12. априла 2013. годиине. Радионица која има најуспешнију припрему извешће се за ученике основних школа 22. априла када се буде обележавао Дан планете.
Укључење нових ментора Драгане Зарков и Јелене Нешић је знатно подигло квалитет обуке у вештинама које ученици планом рада Центра добијају уз еколошку обуку.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

О нама

Под називом Политехничка школа уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Крагујевцу од 21.8.2008. године Фи 82/08.

Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања и Уредбом о упису у судски регистар. Делатност Школе регистрована је шифром 80220 – техничко и средње стручно образовање у подручјима рада машинство и обрада метала, саобраћај и електротехника.

Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:

  

Подручје рада:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Трајање:

Број решења:

Машински техничар

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Погонски техничар машинске  обраде

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Техничар НУ машина

4 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Погонски техничар за моторна возила

4.год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Алатничар

4.год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Техничар машинске енергетике

4.год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Mашински техничар за компјутерско конструисање

4.год.

022-05-411/94-03 од 11. 05. 2001

Машински техничар моторних возила

4.год.

022-05-411/94-03 од 19. 06. 2003

Техничар оптике

4 год.

022-05-00411/94-03 од 17.01.2008

Техничар за роботику

4 год.

022-05-00411/94-03 од 25.05.2009

Машински техничар за репаратуру

4 год.

022-05-00411/94-03 од 23.05.2012

Бравар

3 год.

022-05-411/94-03 од  25. 05. 1994

Машинбравар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металостругар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металоглодач

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Металобрусач

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутомеханичар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Лимар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутолимар

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар хидраулике и пнеуматике

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар прецизне и мерно регулационе технике

3 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Механичар грејне и расхладне технике

3 год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Металостругар нумерички управљаних машина

3 год.

022-05-411/94-03 од 11. 02. 2003

Металоглодач нумерички управљаних машина

3 год.

022-05-411/94-03 од  11. 02. 2003

Механичар медицинске и лабораторијске опреме

3 год.

022-05-411/94-03 од 23. 06. 2004

Оператер машинске обраде – оглед  1.разред

3 год.

022-05-411/94-03 од 22. 12. 2004

Оператер машинске обраде – оглед 2. и 3.разред

3 год.

022-05-411/94-03 од  21. 06. 2006

Механичар оптике

3 год.

022-05-00411/94-03 од 17.01.2008

Заваривач резач гасом

2 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Електрозаваривач

2 год.

022-05-411/94-03 од 25. 05. 1994

Аутолимар - специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Аутомеханичар – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Бравар – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Механичар хидраулике и пнеуматике – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Механичар термоенергедских постројења –специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Инсталатер грејања и клилматаизације-специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металобрусач - специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металоглодач - специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Металостругар –специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Прецизни механичар – специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Алатничар – специјалиста

1  год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Подручје рада: САОБРАЋАЈ

Трајање:

Број решења:

Техничар друмског саобраћаја

4  год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Техничар унутрашњег транспорта

4.год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Техничар за безбедност саобраћаја- оглед 1. разред

4.год.

022-05-411/94-03 од 22. 12. 2004

Техничар за безбедност саобраћаја- оглед 2. 3. и 4. разред

4.год.

022-05-411/94-03 од 21. 06. 2006

Руковалац средстава унутрашњег транспорта

3.год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Возач моторних возила

3 год.

022-05-411/94-03 од 05. 06. 1995

Техничар друмског саобраћаја – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Возач моторних возила - специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Возач моторних возила-инструктор – специјалиста

1 год.

022-05-00411/94-03 од 17. 01. 2008

Подручје рада: ЕЛЕКТРОРЕХНИКА

Трајање:

Број решења:

Техничар мехатронике - оглед

4  год.

022-05-00411/94-03 од 23.05.2012

 

  

Анкетирање

У оквиру друге фазе пројектних активности, почетком новембра је ученички пројектни тим Политехничке школе спровео истраживање о врстама медија.

Истраживачка техника је анкетирање а инструмент истраживања – упитник. Узорак чини 20 ученика наше школе, различитог узраста, њихови родитељи као и наставно особље Политехничке школе. Истраживање за циљ има дефинисање односа испитаника према различитим врстама медија: савремени (дигитални) медији наспрам традиционалних медија.

С обзиром на претпоставку да већина људи у данашње време користи савремене медије, најчешће интернет, ради информисања и забаве, анкета треба да провери ову тврдњу и евентуално искаже став испитаника према традиционалним медијима, као што су радио и књиге.

Истраживање има за задатак извођење закључка о медијима који се најчешће користе међу разноврсном популацијом испитаника али и навођење позитивних аспеката како модерних тако и традиционалних мас-медија.

Резултати истраживања ће у наредном периоду бити статистички обрађени, а затим упоређени са резултатима анкетирања у партнерским школама из Македоније и Словеније. Заједнички закључци овог истраживања ће бити објављени до краја месеца.

Проф. Јована Јанић

Завршетак пројекта "Медији и реалност"

Трећи званични сусрет партнерских школа на ACES пројекту „Медији и реалност“ трајао је од 6. до 8. марта у АСУЦ „Боро Петрушевски“, Скопље, Македонија. Једна од бројних активности реализованих тих дана посете је било снимање заједничког филма чији су учесници ученици из све три школе. Осим тога, сви они су били учесници и креативне радионице, која је завршена продајном изложбом сувенира, играчака, разних рукотворина. Прикупљена средства у хуманитарној акцији приложена су као вид помоћи Удружењу особа са инвалидитетом.Осим организованог обиласка града, и упознавања са историјским и културним наслеђем Скопља, домаћини су својим гостима омогућили и упознавање са традиционалном македонском храном и јелима, која су, посебно за ову прилику, припремили професори и ученици школе, као и њихови родитељи. У завршном делу посете сви носиоци пројектних активности су се сложили у вези са званичним извештајем на крају овогодишњег пројектног циклуса – припрема ЦД са свим материјалима, наративни и финансијски извештај. Ученици су још једном показали своју креативност и иновативности у раду приликом договора за завршну презентацију пројекта и школа, која ће бити представљена на АЦЕС Академији почетком априла у Сенеку, Словачка.

професор Јована Јанић

Dodaj komentar (0 Komentari)

Радионица у Цицибану

Последња активност у оквиру Четвртог фестивала еколошког образовања била је еколошка радионица у Цицибану. Радионицу су водиле Зорица Поповић, учитељица и Неда Богојевић, наставница бииологије. Сарадња између Центра (Еколошке секције Политехничке школе) и Цицибана траје још од 2003. године. Циљ радионице је било подизање свести о рециклажи и израда различитих цртежа и предмета употребљаваћи природне ствари (гране, листови итд.).

Радионицу је карактерисала одлична атмосфера и јако добро расположена деца о чему сведочи и мишљење које су деца дала на крају у облику цртежа. Васпитачица Милена Којић је била домаћин ове лепе радионице, којој су присуствовали и ментори центра Јелена Нешић и Драгана Зарков, као и координатор Милан Габарић.

Страна 12 од 22

Go to top