Menu

Седница Школског одбора

На седници Школског одбора одржаној у петак, 25. јануара 2013. године једногласно су усвојени: Извештај о годишњем попису школског инвентара, Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе, Полугодишњи извештај о раду директора школе, Полугодишњи извештај о реализацији Акционог плана за школску 2012/13. годину за реализацију Развојног плана школе и Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта школске 2012/13. године.  Директор школе је поднео и кратак извештај о актуелним дешавањима у школи.

Go to top