Menu

Библиотека

Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима првог спрата  старе  школе што омогућује добру комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима.

Простор обухвата 70 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања.

Школска библиотека располаже фондом од 31.440 наслова, а фонд књига је прилагођен најновијим наставним плановима и програмима.

Библиотека је у протеклој школској години имала око 1540ученика чланова и готово сви запослени наставници су чланови библиотеке.

Школска библиотека поседује један рачунар који користи библиотекар за архивирање књижног фонда.

Go to top