Menu

Регионални центар компетенција

Огледни часови по мери ђака

У петак 26.1.2018. године Драгана Вучићевић, наставник стручних предмета електро групе, у сарадњи са вршњачким едукаторима одржала је две огледна часа. Вршњачки едукатори били су ученици који су учествовали у активности моблности у оквиру пројекта ''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија - Словенија''. За разлику од класичних часова, ове часове су водили ученици. Час су организовали по узору на организацију часова вежби у школском центру Велење у коме су боравили три недеље.

 

Угледни часови

У понедељак 22.1.2018.године одржана су два угледна часа у одељењу четврте године смера техничар мехатронике. Часове је одржала наставница Драгана Вучићевић из предмета Тестирање и дијагностика мехатронских система. Ови часови су планирани у оквиру пројекта ''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија - Словенија''. Имали су за циљ да наставницима Политехничке школе представе наставу организовану по исходима а по узору на наставу која се организује у Школском центру Велење где је наставница Драгана Вучићевић боравила са ученицима у оквиру активности мобилности.

 

''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија – Словенија''

Главни циљ пројекта је оснивање Регионалнг центра компетенција у оквиру школе, који ће директно утицати на побољшање квалитета рада установе. Неформално образовање прилагодиће се потребама привреде, и израдиће се програми на основу индивидуалних потреба корисника.

Потреба школе је отварање Регионалног центра компетенција за развој квалитета следећих кључних области: побољшање организације наставе и учења, увођење нових метода и техника рада, унапређење језичких компетенција, интеркултурално учење и курикулумна иновација.  У оквиру Регионалноа центра и сами наставници ће пратити развој савремених технологија и потреба послодаваца и на основу ових чиниоца израђиваће програме за запослена и незапослена лица.

Детаљније...''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија – Словенија''

Презентација Школског центра Велење

Ученици који су у оквиру пројекта ''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија - Словенија'' боравили у Словенији , у петак 15.12.2017. године одржали су презентацију ученицима четвртог разреда смера Техничар мехатронике. Поред представљања овог школског центра они су их упознали и са могућностима наставка школовања у Словенији.

Планирано је и да ова четири ученика формирају вршњачки тим који ће присуством на часовима стручних предмета у оквиру образовног профила Техничар мехатронике пренети своја знања осталим ученицима од првог до четвртог разреда овог смера.

 
 

Припрема за посету Школском центру Велење

За ученике Политехничке школе, који су изабрани да учествују у активности мобилности у оквиру пројекта ''Регионални центар компетенција – међународна сарадња Србија - Словенија'', почела је припремна настава. У оквиру припремне наставе ученицима ће бити организоване радионице енглеског језика и интеркултуралности. На овај начин ученици ће унапредити своје језичке и интеркултуралне компетенције.

Осим за ученике планирано је да се ове радионице одрже и за наставнике који ће учествовати у овој активности као и за све друге заинтересоване.

 
 

Страна 1 од 2

Go to top