Menu

Ритам рада

Школа ради у једној смени.

Редни број часа Трајање часа
Први час 730 - 815
Други час 820 - 905
Трећи час 925 - 1010
Четврти час 1015 -  1100
Пети час 1105 - 1150
Шести час 1210 - 1255
Седми час 1300 - 1345
Осми час 1405 - 1450
Девети час 1455 - 1540
Десети час 1545 - 1630

 

Go to top