Menu

Више од школског дворишта

Конкурс “Шта нам тешко”

Конкурс  „Шта нам тешко“ успешно је завршен 25. септембра. Спровели су га Млади истраживачи Србије у партнерству са Покретом горана Војводине, ЦеГраД-ом из Обреновца и Народним парламентом из Лесковца, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Неформална група ученика Средњестручнешколе, ”Од трња до звезда “ уз менторство два наставника, успешно се јавила на конкурс. Пројекат“ Више од школскогдворишта ” је подржан и одобрен .

О пројекту

О самом пројекту најбоље су написали чланови неформалне групе ”Од трња до звезда “ : Желимо да промоцијом предлога идејних решења садржаја школског дворишта Средње стручне школе у Крагујевцу, иницирамо израду, а потом и реализацију архитектонско-урбанистичког пројекта за уређење тог простора. Идеја нам је да наше школско двориште претворимо у мултифункционалну еколошку оазу, амбијент у коме ће ученици, наставници и родитељи, али и остали чланови локалне заједнице, радо боравити и бринути о том простору. Уређено двориште би добило нове функције и постало место едукативних, културних и забавних дешавања. Идејна решења ће урадити наши другари различитих образовних профила (Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, Техничар за пејзажну архитектуру…) и у њих ће вешто уткати своју машту и жеље, тј. визију о модерном и функционалном простору за младе.

Пројекат промоције би се реализовао почев од 15. октобра припремом и опремањем изложбе радова под називом „ Више од школског дворишта“, израдом видео анкете свих потенцијалних корисника ( ученика, наставника, управе школе, Школског одбора, родитеља и свих запослених ушколи). Анкета би била прказана на видео-биму током реализације изложбе и била би својеврстан документ-истраживање који би помогао у даљој изради пројекта уређења школског дворишта и изради пројектног програма. На изложби би били приказани радови, скице, предлози урбанистичког решења дворишта, али и детаља урбаног мобилијара ( клупе, канте за смеће, надстрешнице, осветљење, мурали, изложбени павиљони, учионица на отвореном, простор за рекреацију и сл. ) као и идејна решења хортикултуре. Ученици образовног профила Машински техничар за компјутерско конструисање би израдили 3Д моделе неких од решења. Свечано отварање изложбе је предвиђено за другу недељу децембра ( 12. 12.) 2019. године у галерији Средње стручне школе.

Убрзо је осмишљен и лого пројекта.

.

Обука

Координатор неформалне групе је имао узбудљјиву обуку и учење за реализацију предвиђених активности. Циљеви обуке су били :

• да представи програм “Млади су закон”,

• да се представници упознају са својим вршњацима из других делова земље, да размене искуства и стекну више самопоздања за реализацију својих акција

• да отвори теме комуникације и рада у тиму, решавања конфликата и проблема који могу настати

• да осмисле како организовати групу и посао, како поделити задатке и шта су све задаци, како проценити шта је све потребно за реализацију, како укључити заједницу, како проценити ризике, како промовисати пројекат, како извештавати о њему итд.

Припрема за реализацију активности

На састанцима неформалне групе је договорено да се затражи подршка наставника који предају моделирање машинских елемената и конструкција, математику и, наравно, стручне предмете  образовним профилима Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа  и Пејзажној архитектури ( пројектовање, обликовање, цртање и сликање, радионички рад...) у редовној настави и кроз додатни рад и да предложе ученицима пројектне задатке на тему уређења школског дворишта. Договорено је да се уради анкета путем анкетних листића и интервју од кога би се направио видео запис. У оквиру неформалне групе подељена су задужења.

Спроведена анкета

 

Анкетирано је око 230 корисника школског дворишта из редова ученика и запослених. При одабиру одељења водило се рачуна да буду заступљене све године и сви смерови пропорционално броју ученика у школи. Трудили су се да из редова запослених покрију све структуре, наставнике теоријске и практичне наставе, педагошко-психолошку службу, секретара, рачуноводство школе, школског полицајца, теткице, управу школе и свих година старости. По завршеној анкети успесно су табеларно и графички средили податке.

Страна 1 од 2

Go to top